Eric Leltz  RSS feed    

Verdienen aan duurzaamheid

Zaterdag 07 november 2009

 eric leltz

In het Kyoto verdrag is afgesproken dat de 37 rijkste landen in de periode 2008-2012 in vergelijking tot 1990 5% minder broeikasgassen uitstoten. Omdat het klimaat niet bij de landsgrenzen ophoudt mogen ze die reductie ook in het buitenland behalen. Vandaar de vele “ontwikkelingshulp” projecten van het rijke westen in de derde wereld. Want voor veel minder geld krijg je daar dezelfde reductie in CO2 gemeten. De reductie wordt verrekend via emissiecertificaten. Met die certificaten in de hand kunnen de bedrijven in het westen meer CO2 uitstoten. En bij een duur productie proces tikt dat financieel snel aan. Er is nu een tendens om in de derde wereld niet bij bedrijven aan te kloppen maar om rechtstreeks de consument aan te spreken. Daar zijn er veel meer van en daar valt dus, mits goed aangepakt, heel veel reductie te behalen.

Een voorbeeld van een dergelijk project zien we in Mexico waar 30 miljoen spaarlampen worden uitgegeven. Gratis! En toch verdienen de deelnemende bedrijven ING, Philips en ENECO eraan. Juist door de handel in emissiecertificaten. Het verdienmodel ziet er als volgt uit. De lampen worden geleverd door Philips. Zij heeft dus een gegarandeerde afzet. Deze lampen worden in een keer afgerekend. Een deel wordt betaald door de Mexicaanse regering en de rest wordt geleend bij ING. ING ontvangt hierover rente. Daar zit hun winst. Eneco koopt de uitstootrechten in de vorm van emissiecertificaten en hoopt ze elders voor een hogere prijs te verkopen. En als dat lukt zijn er meerdere winnaars: de bedrijven die er aan verdienen, de Mexicaanse consument die een lagere energie rekening heeft en de wereldbevolking omdat de totale CO2 uitstoot omlaag gaat.  

      

ReactiesYouri Carma

"CO2" werd "Global warming" en is nu plots omgedoopt tot "Climate Change"? Waarom zou dat zijn denkt u? Global warming is de hoax van de eeuw. Beweringen op het gebied van CO2 als belangrijkste broeikasgas zijn volledig uit de lucht gegrepen, dat zijn namelijk onze wolken! Uit ijsmonster onderzoek is gebleken dat CO2 altijd na opwarming van de aarde komt NOOIT ERVOOR!

Grote kans is nu er nog steeds geen SUNSPOTS zijn dat we een kleine ijstijd tegemoet zien.

Oh ja CO2 is geen gif maar een van de belangrijkste grondstoffen van leven/ Planten ademen CO2 en zetten het om in zuurstof. Hoe meer CO2 hoe beter de planten groeien. IJsberen kunnen heel goed zwemmen en doen dat ook op hun dagelijks jact naar voedsel. De IJsbeer stand is sinds de jaren '40 verdubbeld!Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken