Eric Leltz  RSS feed    

VVD blaft maar bijt niet door wat betreft de Hartogsvariant

Donderdag 29 mei 2008

Er stond weer eens een raadsvergadering op het programma. Eindelijk konden we besluiten over de ontsluiting van Ede-oost. In de vorige raadsvergadering werd de besluitvorming op verzoek van de VVD, en met instemming van alle partijen exclusief SGP en GroenLinks/PE, van de agenda gehaald. De VVD had de tijd benut om met enige tegenzin toch voor de A2 variant te kiezen. Of zoals het werd verwoord: “Meer dan buitengewoon spijtig dat we afscheid moeten nemen van de Hartogsvariant. Wij droegen vele ideeën en redenen aan, maar kregen onvoldoende gehoor bij het college. Onze argumenten blijven overeind en de komende jaren zal leren wie gelijk had, zo gaat dat in het leven'. Oftewel met gepaste tegenzin wordt meegegaan met het college. Maar de goed verstaander begrijpt het volgende: wij zijn voor de Hartogsvariant, tegen de A2 variant maar gaan om de situatie in het college werkbaar te houden naar buiten toe mee met het college. Immers daar maakt de VVD deel van uit. In mijn bijdrage heb ik ook aangegeven dat de verhoudingen in het college ons zorgen baren. En we moeten nog bijna twee jaar. Verder hebben we onder meer gesproken over:

  • de reclameheffing in het centrum,
  • de stedenband met Chrudim en
  • het rapport “Verbind en beheers” van de rekenkamercommissie

Wat betreft de reclameheffing is het jammer dat een omweg van belastingheffing nodig is om freeriders in te tomen. Eigenlijk vind mijn fractie dat je problemen moet aanpakken op het niveau waarop ze spelen. Dus bij de bron. Maak meedoen aan de ondernemersvereniging zo aantrekkelijk dat iedere winkelier graag meedoet en dus het geld er graag voor over heeft. Dan gaat het dus om het tonen van je toegevoegde waarde. Hier ligt nog wel wat werk want als slechts 120 van de circa 300 potentiële leden meedoen, kun je niet echt zeggen dat iedere ondernemer de meerwaarde ziet. Meedoen is ook een kwestie van solidariteit. Juist als een uitgesproken percentage winkeliers niet meedoet, gaan anderen twijfelen. Dan wordt het snel een glijdende schaal. Maar als het niet goedschiks kan dan moet het dus maar kwaadschiks is de gedachte. En als de gemeente zich hiervoor leent dan wil mijn fractie wel dat de inning zo eenvoudig mogelijk is want anders ben je veel te veel administratiekosten kwijt. Dus één tarief en geen differentiatie naar plek in het centrum, grootte van de reclame uiting of omzet. Dat dit nog niet zo eenvoudig is bleek vorige week dinsdag wel bij de ondernemersavond. Een deel van de ondernemers toonden zich van hun slechtste kant, of met alle respect, toonde zich kruidenier en gingen in discussie over wat nu het kerncentrum is en wat de periferie. En de periferie wil natuurlijk minder betalen. Zo lang de discussie zich nog op dat niveau afspeelt kom je niet echt vooruit. Ik denk dan praktisch: stuur die Sinterklaas en die Kerstman ook even naar de periferie, En de dames en heren op de catwalk willen hun modeshow ook echt wel een keer in de periferie geven. En wat de stedenband betreft. Het was een mooie band met Chrudim. Maar nu is het mooi genoeg geweest. Uit de gevoerde enquête maken we op dat er sleet op de relatie zit. Dan is het of extra energie in de relatie stoppen of afscheid nemen. Mijn fractie kiest voor het laatste. Dat is ook niet zo gek want de reden van het aangaan van deze stedenband is allang achterhaald. Die dateren nog van net na de koude oorlog. Laat verenigingen en eventueel bedrijven de banden maar aanhalen als ze dat willen. De gemeente kan zich dan bezinnen op een nieuwe stedenband. Kijk dan waarom je zo’n stedenband zou willen aangaan. Let hierbij ook op je beleid, dus op de keuzes die al gemaakt zijn. Grofweg ziet mijn fractie drie uitgangspunten: Hulp, Historie, Handel. Zo zou een stedenband met een Afrikaanse stad goed passen in de millennium doelen die we nog niet zo lang geleden hebben gesteld (hulp) of een stedenband met een Marokkaanse of Turkse stad weer goed bij de historie. De reis van een wethouder naar China vorig jaar zou weer aanleiding kunnen zijn voor een handelsrelatie. En niet iedere stedenband hoeft even intensief te zijn dus kun je ook meerdere stedenbanden tegelijk onderhouden. Kortom bouw de relatie met Chrudim netjes af en investeer in een nieuwe stedenband. Bij het rapport van de rekenkamercommissie heeft mijn fractie vooral stilgestaan bij de dubbelrollen van ambtenaren, collegeleden en raadsleden. Je komt dan aan de randen van integriteit. En als je aan de rand komt, ga je er ook wel eens overheen. Integriteit is natuurlijk altijd van belang en zeker in een gemeente omdat burgers afhankelijk zijn van diezelfde gemeente. Daarom moeten de bestuurders laten zien dat zij onafhankelijk en zonder aanzien des persoon kunnen opereren. Je moet je permanent bewust zijn van je voorbeeld functie. En daar hoort bij dat je integriteit uitstraalt. En daar passen dus geen dubbelrollen bij. Daar mogen we met zijn allen best wel eens goed over nadenken. Je mag van ons professionaliteit verwachten en dat we dus kunnen reflecteren. Durf in de spiegel te kijken en jezelf de maat te nemen. En durf eerlijk toe te geven als de balans doorslaat. Dit is de boodschap die we de raadsleden hebben meegegeven.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken