Eric Leltz  RSS feed    

Uw stem, mijn woord

Dinsdag 17 juni 2014

oordeel kandidatencommissie

De kandidatencommissie van GroenLinks in 's-Hertogenbosch heeft mij op een 7de plaats gezet op de kandidatenlijst. Om in de gemeenteraad te komen is dit onvoldoende. Daarom heb ik uw stem nodig!

Wat heb ik te bieden?

De kandidatencommissie schrijft over mij (zie bovenstaande afdruk):

 • Dat ik door de wol geverfd ben in de lokale politiek
 • Dat mijn ervaring van toegevoegde waarde is in de Bossche afdeling
 • Dat ik scherp en gedreven ben
 • Dat mijn rol op korte termijn waardevol kan zijn in de coaching van de anderen op inhoud, proces en strategie

De kandidatencommissie schrijft ook dat ik Den Bosch nog niet zo goed ken en Den Bosch mij niet kent. Zij is natuurlijk vrij om dit te vinden ook als ik al 3 jaar Den Bosch in het algemeen en de Bossche politiek in het bijzonder intensief volg. Als relatieve buitenstaander geeft het mij wel de ruimte om fris en onbevooroordeeld van buiten naar binnen naar GroenLinks te kijken. De kandidatencommissie heeft "Bossche jaren" heel zwaar laat wegen ten opzichte van raadsjaren. Immers, in mijn eentje heb ik met 8 jaar in de raad meer ervaring dan alle kandidaten voor mij bij elkaar! Leggen de eerder door de kandidatencommissie zelf genoemde kwalificaties over mij dan zo weinig gewicht in de schaal?

Ik ben Verbindend

 • Intern als "teambuilder" of zoals de kandidatencommissie het schrijft "vanuit Eric's ervaring kan hij mee helpen bouwen aan een samenhangende groep individuen"
 • Extern: naar andere partijen om iets voor elkaar te krijgen omdat het in een democratie gaat om het verwerven van meerderheden

Ik heb Ervaring

 • 8 jaar fractievoorzitter voor GroenLinks en 2 keer lijsttrekker in Ede
 • Ede heeft net als Den Bosch 39 zetels en heeft een stadse kern met daaromheen dorpen met landbouwgebieden. Met de komst van Nuland en Vinkel, een niet onbelangrijke ervaring

Ik kan Communiceren

We komen van ver! Als ik op straat mensen spreek kenmerken ze GroenLinks als

 • "ruziemakers" en
 • "niet groen meer".

Dat eerste is helaas waar gebleken. We hebben onderweg voor veel tumult gezorgd. Het heeft ons een wethouder gekost en vervolgens een plaats in het college. Ook bestuurlijk heeft dit diepe wonden achtergelaten. Een "commissie van wijzen" oordeelde zelfs dat er schoon schip moet worden gemaakt met nieuwe namen en nieuwe spelers. In het bestuur zie je dit terug, op de kandidatenlijst niet helemaal.

Met het tweede, GroenLinks is niet groen meer, ligt het genuanceerder. Er is op dit gebied eigenlijk veel bereikt zoals:

 • Initiatiefvoorstel tegen bijensterfte
 • Initiatief om te komen tot beweegtuinen
 • Onkruidbestrijding zonder gif

De fractie heeft ondanks alles veel goed werk verricht. Maar kennelijk zijn ze onvoldoende in staat geweest om successen goed voor het voetlicht te brengen. Daar kan ik vanuit mijn professionele achtergrond bij de Faculteit Communicatie en Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht een forse bijdrage aan leveren.

De kandidatencommissie ziet voor mij een rol als coach voor de fractie om van individuen een team te maken. Ik neem dit graag op me en ik kan dit ook. Ik heb dit bewezen in Ede. Maar wel als raadslid. Dat wil ik in Den Bosch ook doen. Volop in het licht met de volle verantwoordelijkheid. Dan komen de wens van de kandidatencommissie en mijn ambitie samen.

Zie op dit blog bij "wie ben ik?" mijn visie "morgen mooier maken" op politiek en de samenleving. Dit staat binnenkort ook op de site van GroenLinks Den Bosch. Daar staat ook een korte videoboodschap.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken