Eric Leltz  RSS feed    

Uitstel sloop flats aan de Langenhorst

Donderdag 04 september 2008

veldhuizen

Gisteren ontvingen we een persbericht van wooncorperatie Woonstede dat de sloop van de flats aan de Langenhorst zal worden uitgesteld tot 2015! Als reden werden opgevoerd “druk op de woningmarkt” en “toenemende financiële risico’s” door ondermeer een stijging van de bouwkosten. Hoe waar ook, het lijken me geen nieuwe redenen die plotseling uit de lucht komen vallen. Sterker, een directie die de markt goed kent had dit in de oorspronkelijke plannen meegewogen. Mijn fractie maakt zich al een tijdje zorgen over de regie voering bij grote projecten en de gevolgen die dit heeft in de uitvoering. Om die reden hebben we vandaag de volgende raadsvragen gesteld:

  1. Wat zijn de gevolgen voor de prestatieafspraken met Woonstede?
  2. Wat zijn de gevolgen van deze beslissing voor herstructurering proces in Veldhuizen?
  3. Bewoners van de wijk Veldhuizen waren hoopvol gestemd over de sanering c.q. veranderingen in de wijk. Bovendien zijn er bewoners die rekenen op uitvoering van het sociaal plan. Uitstel van de plannen en het niet in werking treden van het sociaal plan zal voor veel bewoners een klap in het gezicht zijn. Zeker in samenhang met de recente verontrustende berichten uit de wijk. Wat is uw mening hierover?
  4. Bent u het met ons eens dat de redenen voor uitstel “druk op de woningmarkt” en “toenemende financiële risico’s” ook al in een eerder stadium onderkend hadden kunnen worden als je enige zicht hebt op de bewegingen in de (mondiale) markt? Zo nee, waarom niet.
  5. Welke gevolgen heeft uitstel voor andere bouwprojecten bijvoorbeeld in de Uitvindersbuurt?

In de avond ben ik bij een bijeenkomst over de plannen voor de kop van de Parkweg geweest. De projectontwikkelaar vertelde over de obstakels die hij tegenkomt om de zaak op te knappen. Zijn plannen om de zaak exploitabel te maken en de plannen van de gemeente lopen te ver uiteen. Hoewel er toezeggingen van de wethouder zijn dat er snel kan worden begonnen worden de plannen elders in de gemeentelijke organisatie volgens de ontwikkelaar gedwarsboomd. De projectontwikkelaar is al vanaf 2003 bezig met zijn plannen en voor zijn gevoel nog geen stap verder. Zo worden in zijn ogen de stedenbouwkundige eisen door de gemeente steeds bijgesteld. De kop van de Parkweg lijkt wel een stiefkind van de gemeente. Het probleem zit hierin dat de gemeente een aantal woningen wil laten staan en de nieuwe gebouwen minder hoog wil hebben dan de ontwikkelaar nodig heeft om de zaak financieel te dekken. Al met al een lastige zaak. Toch maar eens aan de orde stellen want nu zit de zaak duidelijk in een impasse.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken