Eric Leltz  RSS feed    

Uitstel!

Zondag 16 mei 2010

eric leltz

 

Het college heeft besloten om de bespreking van de meerjarenbegroting 2010-2014, die in juni zou plaatsvinden, uit te stellen tot na de zomer ”omdat de financiële onzekerheden groot zijn“ en ”omdat onduidelijk is hoe snel de vorming van een nieuw kabinet zal verlopen”. De toekomst wordt door dit college dus nog niet echt ingevuld en dat terwijl de meerjarenbegroting niet sluitend is.

In het Bestuursconvenant is aangegeven dat voor 2011 een ombuiging van € 3 miljoen moet worden gerealiseerd maar hoe blijft dus onduidelijk terwijl verenigingen en instellingen al wel bericht hebben ontvangen dat ze gekort gaan worden. En ook de bedrijven en inwoners van Ede zullen wel nieuwsgierig zijn naar waar het pijn gaat doen.

Van een college verwacht je een proactieve houding zodat ze een baken in deze onzekere tijd is. Maar niets van dit alles. We zagen deze afwachtende houding al eerder toen het college in november 2009 door de raad met een motie moest worden gedwongen om invulling te geven aan de financiën. En natuurlijk kun je nu nog niet precies aangeven hoe en waar er bezuinigd gaat worden maar je kunt al wel op de onzekere situatie inspelen. Dit kan door aan te geven waar je verwacht te bezuinigen en waar je dit zeker niet gaat doen. Dan kun je vervolgens scenario’s opstellen: wat doe je als het tegenzit en wat doe je als het meezit. Met deze scenario’s in de hand kun je snel inspelen op veranderingen.

Een discussie over hoe we de financiële crisis aanpakken had wat mijn fractie betreft allang gevoerd moeten worden. We hebben in oktober 2008 gevraagd om een visie van het college over de aanpak van de kredietcrisis. Toen dit niet kwam hebben we in januari 2009 de notitie “maak van een kikker een prinses” over de kansen die een crisis ook biedt aan het college aangeboden. In november 2009 heeft mijn fractie al aangegeven dat er een toekomstdebat gevoerd moet worden met inwoners, verenigingen, stichtingen, ondernemers en raad over wat we als gemeente wel en niet gaan doen. Met deze schets in de hand kunnen we vervolgens binnen de raad een kerntakendiscussie voeren. Dan plaats je de zaken in samenhang en kun je de activiteiten richten. Dan ook pak je als gemeentebestuur je verantwoordelijkheid op.

En als het college dit niet doet, dan doet mijn fractie dit. Dan zetten wij een dergelijke discussie op. Doet u mee? Ja, meld u dan aan bij mij.

Ik heb in eerdere blogs voorbeelden gegeven waar GroenLinks/PE mogelijkheden ziet om te bezuinigen:

 

o         12 december 2009: “een zware klus voor een licht college

o         9 november 2009: “de weg naar de toekomst

o         22 oktober 2009: “pleisters plakken

o         7 april 2009: “het college kijkt naar buiten: grijs en bewolkt

o         17 februari 2009: blijf zitten waar je zit en verroer je niet

o         19 januari 2009: ”maak van een kikker een prinses”

o         29 november 2008: “hoe raakt de kredietcrisis Ede?”

  

ReactiesMo
Hoezoe tekorten? In 2009 heeft de gemeente Ede ruimt 8 miljoen winst gemaakt. De Edese Pravda schrijft braaf op wat Van Milligen dicteert: 3,4 miljoen winst, maar de grondzaken heeft 5 miljoen opgeleverd, die gemakshalve worden weggesluisd naar een reserve. Met 8,4m euro resultaat voor een gemeente (!) hoef je echt niet met bezuinigingen aan te komen. Dit soort propaganda hebben we eerder meegemaakt: vraag Jos van de Panne nog maar eens naar het Milec, dat ineens gesloten moest worden vanwege bezuinigingen in een jaar waarin achteraf ook miljoenen werden verdiend. Overigens staat de programmarekening nog steeds niet online en ook de grondnota van de raadsvergadering van juni blijkt geheim. Iets te verbergen misschien? Het moet wel staatgeheim zijn als de openbaarheid van bestuur van zulke grote voeten wordt getreden...


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken