Eric Leltz  RSS feed    

Twee petten

Maandag 14 november 2011

eric leltz

Onlangs is mevrouw Ligtelijn benoemd als wethouder voor  Gemeentebelangen. De wethouder blijkt ook lid te zijn van D66. Voor die partij stond zij in de vorige raadsperiode zelfs op de plaatselijke kandidatenlijst. D66 zit ook in de edese raad en is oppositie partij. De wethouder doet geen afstand van haar lidmaatschap en blijft dus lid van D66. Zo is D66, als oppositiepartij, min of meer lid van het college. De lokale fractie is dan ook erg blij met ‘hun’ wethouder in het college.

Maar is dit ook een gewenste, transparante, situatie? Of is dit vragen om moeilijkheden? Het kan nu voorkomen dat:

  • De nieuwe wethouder de Algemene ledenvergadering van D66 binnenstapt en meestemt over het verkiezingsprogramma van D66 voor 2014 of
  • De nieuwe wethouder gaat meestemmen over de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2014 of
  • De nieuwe wethouder gaat meestemmen over de lijsttrekker of
  • De nieuwe wethouder zichzelf kandidaat stelt.

Ook kan zij als partijlid nu al de fractievergaderingen van D66 Ede bijwonen.

Saillant detail is dat mevrouw Ligtelijn tot haar benoeming voorzitter was van de WWB raad en in die rol fel gekant was tegen de bezuinigingen op armoedebeleid. In haar nieuwe rol moet ze nu juist die bezuinigingen gaan uitvoeren. Die nieuwe rol en het verleden zullen dus nog wel de nodige discussie opleveren.

Is de wethouder door haar dubbele pet niet extra kwetsbaar? Moet hier worden ingegrepen? En als moet worden ingegrepen wie moet dit dan doen? En wat kan dan het beste worden gedaan?

ReactiesVivian Luigjes
Op Google zijn de statuten van D66 te vinden, en ja hoor: artikel 7 bepaalt dat mevr. Ligtelijn geschorst moet zijn als lid van de lokale afdeling van D66 Ede; meneer Wijsmulder is ook in 2011 geschorst als lid van de lokale afdeling van D66 Ede toen hij uit de fractie van D66 Ede stapte en toch in de raad bleef zitten.
Dus D66 Ede: wees (dat zeggen jullie toch altijd!) open en transparant en schors mevr. Ligtelijn.
O ja, dat is waar ook: de eerste reden om lid te zijn van de lokale partij GemeenteBelangen Ede is het niet gebonden zijn aan een landelijke partij en wat hoor je vervolgens de fractievoorzitter van GemeenteBelangen meneer De Pater zeggen tijdens de algemene beschouwingen: "ik ben lid van een landelijke partij" Hoe is het mogelijk; je gaat als politieke leider van GemeenteBelangen in tegen de eerste reden om lid te zijn van GemeenteBelangen.


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken