Eric Leltz  RSS feed    

Subsidie voor zonnepanelen

Maandag 04 februari 2008

Deze week is er donderdag een raadsvergadering. Dus vandaag stond het fractieoverleg in het teken hiervan. Niet echt een ingewikkelde agenda. De meeste punten zijn al uitgebreid aan de orde gekomen in de commissievergaderingen van afgelopen maand. We zullen bij twee onderwerpen nog het woord voeren: over de Spoorzone Ede oost en de nota “Meetellen en meedoen” over participatie en integratie. Ik hoorde dat de motie van D66 over de integriteit van de burgemeester niet zal worden ingebracht. Natuurlijk is het beter zo maar het valt me ook wel een beetje tegen van D66. Ik had om met de woorden van fractievoorzitter van Dalen van D66 te spreken “wel een rechte rug van hen verwacht”. Eerst met veel bombarie in de raadsvergadering waar de nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd en in aanwezigheid van al zijn gasten een motie indienen en nu hierop terugkomen. Had je dan niet eerst kunnen c.q. moeten nadenken?. Maar zo’n vraag moet je natuurlijk niet stellen. In de politiek heet het gewoon voortschrijdend inzicht waardoor de motie nu niet wordt ingediend. Tja. Een veel leuker en belangrijker onderwerp heb ik in de pauze met Alexander Vos de Wael van de VVD besproken. Het ministerie van Economische zaken maakt ernst met de duurzaamheid. Hiervoor zijn een aantal subsidieregelingen in het leven geroepen. Onder andere voor het gebruik van zonnepanelen. We willen dat het college hier op inspeelt door bij de nieuwbouw in Kernhem B en Ede oost de daken standaard te voorzien van zonnecollectoren of tenminste met de mogelijkheid om deze collectoren eenvoudig te bevestigen. Daarom hebben we hier raadsvragen over gesteld.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken