Eric Leltz  RSS feed    

Subsidie regeling van de raadsagenda gehaald

Vrijdag 18 september 2009

eric leltz

Gisteren in de raadsvergadering zou het vaststellen van de subsidieplafonds 2009 aan de orde komen. Op het laatste moment en in de vergadering is dit agendapunt afgevoerd van de agenda. Terecht maar ook jammer. Terecht, omdat die plafonds al voor 2009 hadden moeten worden vastgesteld. We zijn nu dus gewoon te laat. Jammer, omdat ik dit punt had aangegrepen om de dienstverlening van de gemeente weer aan de kaak te stellen. In de raadsvergadering van juli heeft mijn fractie al aangegeven dat de gemeente meer van buiten naar binnen moet kijken. Dus kijk door de ogen van de inwoners en bedrijven naar jezelf en stem daar de dienstverlening op af. Dan zal wellicht effectiviteit een grotere rol gaan spelen dan efficiency. Het afgevoerde voorstel over de subsidieplafonds is een voorbeeld van hoe het niet moet. Door dit punt pas nu aan de orde te stellen gaan we de spelregels tijdens de wedstrijd aanpassen en laten we zien onze zaakjes niet voor elkaar te hebben. Immers de plafonds hadden dus voor 1 januari 2009 moeten worden vastgesteld. Dit is niet netjes en heel erg slordig. Temeer daar in april brieven zijn verstuurd naar instellingen en verenigingen waar de nog niet vastgestelde subsidieplafonds al in zijn verwerkt. Dit staat op gespannen voet met de geloofwaardigheid van de gemeente en doet de relatie van de gemeente met haar burgers geen goed. Een slechte beurt dus. Verstandiger is het om de Koninklijke weg te bewandelen. De Koninklijke weg is een transparante weg waarbij we nu de plafonds voor 2010 vaststellen. Het eventueel verlies over 2009 omdat de plafonds niet zijn vastgesteld en er dus sprake is van een open eind regeling moeten we dan maar voor lief nemen en verwerken in de jaarrekening 2009. Daarnaast zal om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen de regeldruk minder moeten worden. Kennelijk is het de gemeentelijke organisatie allemaal teveel. Schrap dan dit soort regels. Dat is een zegen voor de gemeente en ook voor de verenigingen en instellingen. Immers zij hebben dan ook minder administratieve lasten. Om dit voor elkaar te krijgen hadden we een motie achter de hand. Die brengen we dus een volgende keer in. 

  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken