Eric Leltz  RSS feed    

Stem Lokaal

Maandag 05 mei 2014

eric leltz

Waarom is de kans groot dat als je tegen iemand "goedemorgen" zegt, deze persoon "goedemorgen" terug zegt en niet bijvoorbeeld "hallo" of "dag"? En studenten laat ik wel eens plaatje zien met een blauw en een bruin huis en vraag dan waar het witte huis staat. Ze turen dan aandachtig naar het plaatje en na een tijd zegt wel iemand "misschien daar achter het bruine huis". Maar er staat helemaal geen wit huis. Terwijl als ik zonder het plaatje had gevraagd waar het witte huis staat vrijwel iedereen had geroepen "in Washington" of op zijn minst "in Amerika". Dat komt omdat het denken van de luisteraar door de opmerking wordt ingekaderd. Het werkt precies hetzelfde als in het oude spelletje "ork, ork, ork, soep eet je met een..", of bij "tarweveld, maisveld, graanveld, beneveld". "Out of the box" denken is niets anders dan los komen van dit (onbewuste) kader.

In discussies kom je vaak een variant tegen. Er wordt een op zich waar argument genoemd maar het doet als tegenargument niet echt ter zake. Laatst in een discussie over het verbieden van terrasverwarmers werd het verbieden terzijde geschoven "omdat je daarmee nog geen duurzame energie opwekt". Dit klopt natuurlijk wel maar daar gaat het niet om. En daarom is het geen valide tegenargument. Het gaat bij het verbieden van terrasverwarmers meer om het niet onnodig gebruiken van al of niet duurzaam opgewekte energie. Soms wordt dit inkaderen of "framen" bewust ingezet. Bijvoorbeeld in een slijterij waar de Duitse wijn veel beter verkoopt als er Duitse muziek wordt gedraaid.

Of het inkaderen bij de gemeenteraadsverkiezingen ook bewust is ingezet weet ik niet maar feit is dat de lokale partijen het erg goed deden. Dat zal toch niet gekomen zijn door de bewegwijzering naar het stembureau: "stem lokaal"?Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken