Eric Leltz  RSS feed    

Spelregels

Zaterdag 02 april 2011

eric leltz

De gemeenteraad van Ede heeft deze week besloten om ziekenhuis Gelderse Vallei een lening toe te kennen. Ruim een jaar geleden schreef ik hier al over toen een lening werd verstrekt aan Cinemec. Het is en blijft nog steeds actueel omdat de spelregels ontbreken. Waren die er wel dan weten ondernemers, instellingen en wellicht inwoners of ze ook in aanmerking komen voor een lening.

Mijn fractie onderkent het belang van het ziekenhuis voor de inwoners van Ede, voor Food valley en voor de uitstraling van Ede zoals we destijds ook het belang van Cinemec onderkenden. Ik schreef daar destijds (februari 2010) het volgende over:

 

De ondernemer loopt heel ver voor de muziek uit en steekt daarbij meer dan zijn nek uit. Alle hulde voor deze ondernemingszin. Maar ondernemen betekent ook risico’s nemen en dat je dus wel eens kunt uitglijden. Er is op dit moment kennelijk onvoldoende vraag naar wat hij wil of naar de wijze waarop hij dit invult. Om die reden is mijn partij erg terughoudend bij de rol van “bank van lening” van de gemeente, zeker als je ook nog denkt aan de bezuinigingen die ons te wachten staan. En als je de rol van bank op je neemt, dan moet er wel een goede reden voor zijn, bijvoorbeeld een zeer ernstige daling van de werkgelegenheid. Daarnaast moeten de spelregels duidelijk zijn zodat je goed kunt uitleggen waarom je de ene organisatie wel helpt en de andere niet. Want wat als morgen een andere ondernemer op de stoep staat? Of niet een ondernemer maar een maatschappelijke instelling? Bij de ondernemer kun je nog zeggen "je hebt een mooie droom maar de markt vraagt er onvoldoende naar". Dat kun je bij bijvoorbeeld een bibliotheek of museum al veel minder hard zeggen. Heb je de spelregels onvoldoende duidelijk geformuleerd dan gaan emotionele argumenten al snel de boventoon voeren. En dat gebeurde dus ook in de raadsvergadering: “het is van groot publiek belang” en “het is belangrijk voor de uitstraling van Ede”. Natuurlijk kwam ook het woord “citymarketing” weer langs.

 

Bij een ziekenhuis speelt zeker een maatschappelijk belang. Maar dat kan niet betekenen dat er zondermeer geld wordt overgemaakt. En dan heb ik het nog niet gehad of dit wellicht staatssteun is. 

    

ReactiesJulia Overvecht
Wethouder Van Milligen hield bij de raadsvergadering een brief omhoog van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede. In die brief schrijft het ziekenhuis garant te staan voor de hypothecaire lening die door de gemeente verstrekt wordt voor het bouwen van een parkeergarage bij het ziekenhuis. Hebben de gemeenteraadsleden die brief al?
Die lening wordt verstrekt, volgens het raadsvoorstel, aan Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren BV. Die BV valt weer onder de “Ziekenhuis Gelderse Vallei Ondersteunende Diensten Holding BV” en die die bv valt weer onder “Stichting Ondersteunende Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei”.
De Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei staat dus mogelijk juridisch gezien GEHEEL LOS van Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren BV.
Zo’n wethouder, zou die dat weten? Of zou hij zich gewoon laten bedotten door een stichting die waarschijnlijk juridisch helemaal niets te maken heeft met Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren BV.
Zo’n garantstelling zou gebakken lucht kunnen zijn en wordt wellicht van stal gehaald om de meeste gemeenteraadsleden in slaap te sussen.


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken