Eric Leltz  RSS feed    

Speelkwartier is voorbij

Zaterdag 28 maart 2009

eric leltz

Afgelopen donderdag stond de financiële steun van de gemeente aan Plantion op de raadsagenda. Plantion is de bloemenveiling die zich in Ede wil vestigen. Om een en ander te financieren hebben ze een lening afgesloten bij de RABO bank, maar met het oog op de kredietcrisis is de RABO bank teruggekomen op de eerder gemaakte afspraken. En nu zit Plantion met een financieringsprobleem en klopt het aan bij de provincie en de gemeente voor een garantstelling.

Steunverlening door gemeenten aan ondernemingen gebeurt in veel verschillende vormen. Denk aan grondverkoop tegen een te lage prijs, leningen tegen niet-commerciële voorwaarden en natuurlijk subsidies. Omdat steun van overheden aan ondernemingen de gelijke concurrentievoorwaarden op de gemeenschappelijke markt ongunstig kan beïnvloeden moeten steunmaatregelen worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Echter niet altijd wordt gekeken of de verleende steun voldoet aan de Europese staatssteunregels. Zo ook in dit geval. Mijn fractie heeft de wethouder hier al eerder, namelijk in de commissie AZ&M, op gewezen. Opmerkelijk is overigens dat in de stukken van de provincie wel iets over mogelijke staatsteun staat maar dat dit in de gemeentelijke stukken ontbreekt.

Bij de voorbereiding van dit agendapunt hebben wij ons laten informeren door het Kenniscentrum Europa decentraal. Dit centrum is wat betreft het Europees staatssteunrecht een eerste aanspreekpunt voor decentrale overheden. De gemeente Ede heeft hier in het geval van Plantion echter nooit aangeklopt. Via de informatie van Europa decentraal kregen we door dat er nog heel veel vraagtekens zijn of de steun wel door de beugel kan. Zo mag bijvoorbeeld een onderneming die steun ontvangt:

  • niet in financiële moeilijkheden zijn,
  • niet jonger zijn dan 3 jaar,
  • mag de steun niet meer bedragen dan een bepaald percentage van de loonsom en
  • moet er een einddatum tot wanneer de garantstelling loopt, zijn vastgesteld.

Dit zijn zomaar een paar voorwaarden die meteen al vragen oproepen. De wethouder is hier helemaal niet achteraan gegaan. En ik weet wel dat de wethouder zijn uiterste best heeft gedaan om de bloemenveiling naar Ede te halen maar juist dan loop je het gevaar dat je hobbels verder op in het traject veronachtzaamd. Ik krijg de stellige indruk dat de wethouder pas na de melding van mijn fractie in de commissie vergadering van mogelijke staatsteun hier mee aan de slag is gegaan. Maar toen had hij te weinig tijd om dit nog voor de raadsvergadering helder te krijgen. Het speelkwartiertje was daarvoor te kort.

Mijn fractie neemt een besluit op grond van de informatie die tot aan de raadsvergadering voor handen is. En dan kunnen wij helaas niet instemmen met de garantstelling. Ik neem het de wethouder kwalijk dat hij niet op tijd is gestart met het onderzoeken of hier sprake is van staatsteun. Had hij dat wel gedaan dan hadden we een weloverwogen keuze kunnen maken en hadden we wellicht ook “ja” kunnen zeggen tegen de constructie. Dat is iets wat we het liefst hadden gedaan want dan zeggen we ook “ja” tegen de bedrijvigheid in Ede. Dat was ons veel waard geweest maar niet met het risico dat we worden teruggefloten door Europa.

 Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken