Eric Leltz  RSS feed    

Sommigen kunnen de Hartogsvariant maar niet loslaten

Maandag 14 april 2008

Ede-Oost houdt ons van de straat. In haar vergadering van 3 april kon de Raad hierover niet besluiten omdat de fractie van de VVD nog extra informatie nodig had. En de andere fracties, op de SGP en GroenLinks/PE na, ondersteunden dit. Een van de ontbrekende informatie schakels was het nut en de noodzaak van een ruimtelijke reservering voor de I-variant (Hartogsweg). Duidelijk was al dat deze variant er op korte termijn niet kan komen maar de partijen die altijd zo hebben gelobbyd voor deze variant wilden nu weten of de mogelijkheid dat deze ontsluiting er “eens van zal kunnen komen” kan worden open gehouden. Het komt eigenlijk neer op het zoeken naar een mooie aftocht voor deze partijen. Ze hebben een verhaal nodig voor hun achterban. Vanavond werden we geïnformeerd over het nut en de noodzaak van de reservering. Klip en klaar werd duidelijk dat de A2 variant met een aansluiting bij de Poortwachter de eerstkomende decennia de verkeersdruk uitstekend aan kan en er dus geen enkele noodzaak is voor een ontsluiting via de Hartogsweg. En als we dat op termijn dan toch zo nodig willen dan kost een reservering niet alleen afhankelijk van de keuzes tussen de 5 en 20 miljoen euro, maar het gaat ook ten koste van de beschikbare grond voor woningen en kantoren en de leefbaarheid in de wijk. In ieder geval hebben de verklaarde voorstanders van de Hartogsvariant wat argumenten gekregen om hun achterban duidelijk te maken waarom ze toch voor de A2 variant gaan kiezen. Alleen die achterban, zo schat ik in, is veel minder gevoelig voor de argumenten en zal wel eens willen vasthouden aan de Hartogsvariant. Kunnen we nog wat beleven in de Raad. Krijgen we een tweede bedrijf van het toneelstukje?Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken