Eric Leltz  RSS feed    

Schikking

Vrijdag 29 maart 2013

geld

Mijn WOB verzoek om te achterhalen welke afspraken zijn gemaakt tussen de directie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Raad van Toezicht (RvT) van woningcorporatie SGBB heeft nog niet veel opgeleverd. Ik heb een "Besluit tot afwijzing" ontvangen onder verwijzing naar art. 10, lid 2 sub g van de WOB. De overwegingen om het WOB verzoek af te wijzen zijn de volgende:

  • Eind 2011 heeft het CFV besloten voormalige leden van de RvT wooncorporatie SGBB aansprakelijk te stellen
  • De RvT betwist iedere aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid is ook niet erkend door het aangaan van een schikking
  • Na overleg zijn het CFV en overige betrokkenen het eens geworden over een regeling ter vaststelling van hetgeen tussen hen rechtens geldt.
  • Als gevolg daarvan is het conflict tussen beide partijen opgelost.
  • Het CFV gaat niet over tot het instellen van een gerechtelijke procedure tot aansprakelijkheid
  • Het CFV stelt vast dat de schikking en het schikkingsbedrag het resultaat zijn van onderhandelingen waarbij beide partijen hebben beoogd dit niet openbaar te maken. Blijkens jurisprudentie (ABRS 30 mei 2012, LIN BW6910, AB2012/218) is dit een gerechtvaardigde grond voor weigering die valt onder art. 10, lid 2 sub g van de WOB (onevenredige benadeling)

Duidelijk is dat de RvT van SGBB een schikkingsbedrag heeft betaald. Nadrukkelijk wordt hierbij geschreven dat de RvT hiermee niet de aansprakelijkheid erkend. Ik neem dit antwoord in nader beraad.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken