Eric Leltz  RSS feed    

Samenwerken in WERV verband

Maandag 17 september 2007

Vandaag stonden er twee activiteiten op het programma. Eerst de vergadering van het Presidium. De eerste vergadering na het zomerreces en de eerste onder leiding van Tineke Netelenbos. We hebben het voornamelijk gehad over de evaluatie van de dualisering. Hier zijn we al een tijd mee bezig. Zo is er een Quick Scan geweest onder de raad, het college en een deel van de ambtenaren. Ook is er een extra Presidium hierover geweest. Nu lag naar aanleiding van deze activiteiten een stuk met aanbevelingen voor. Deze aanbevelingen hebben we tegen het licht gehouden. Zo is gesproken over het gebruik van startnotities bij nieuw beleid of bij grote onderwerpen. Verder ligt er het voorstel om vergaderingen via Internet uit te gaan zenden.

In de avond zat ik bij de commissie AZ&M. Ook hier een evaluatie maar nu van de WERV, het samenwerkingsverband tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Mijn fractie is een warm voorstander van samenwerking en dus ook van samenwerking in WERV verband. De vraag of we door moeten gaan in WERV verband kan dan ook volmondig met “ja” worden beantwoord. Dit ook mede in het licht van de reeds in gang gezette gezamenlijke WERV woonmarkt. Het college heeft ook een reactie gegeven.

  1. Voor hen is uitbreiding van WERV met Barneveld een hard punt.
  2. Verder pleit zij voor een onafhankelijke externe evaluatie inclusief het verkennen van een toekomstperspectief.

Beide punten steunen we. Het eerste punt past ook bij de motie van voor de zomer over uitbreiding van het personeelsnetwerk met Barneveld en Nijkerk en bij de samenwerking met onder andere Barneveld in de regio de Vallei. We beseffen wel dat de andere WERV gemeenten hier iets anders over denken. Dus hier mag nog wel wat missiewerk worden verricht. Zeker gezien de opmerking in de evaluatie op bladzijde 4 waar staat dat uit de consultatieronde op de vraag “of de WERV moet worden uitgebreid met meer gemeenten” een keihard “Nee” volgt. Dan het tweede punt uit de reactie van het college, de externe evaluatie. Dit is een goede zaak. Geef dan in de opdracht maar meteen mee om te kijken naar:

  1. De overhead. De helft van de inkomsten gaat naar het projectbureau. Dan heb ik het over “out of pocket” kosten. Daarnaast leveren de gemeenten nog ambtelijke ondersteuning in de vorm van coördinatoren en projectleiders. Dit zijn dus eigenlijk verborgen kosten. Deze moeten beter inzichtelijk worden gemaakt.
  2. De relatie van WERV met de regio’s. Per slot van rekening zijn de regio’s en voor Ede dus Regio de Vallei, het aanspreekpunt voor de provincie. Denk dan aan vragen als: Wie gaat nu precies waar over? En wat is de toegevoegde waarde van WERV ten opzichte van de regioverbanden?

Ook kwam het jaarverslag van de lokale ombudsman langs. Al eerder heb ik de opmerking gemaakt dat iedere sector weer op een eigen wijze de informatie vastlegt. Daarom verschilt de mate van gedetailleerdheid per sector in het rapport. De commissie doet aanbevelingen. Ik heb gevraagd wat de gemeente hier mee heeft gedaan want de rapportage dateert al van mei 2007. Zo zijn veel klachten terug te voeren tot het niet adequaat reageren op of informeren van burgers. Hier moet toch iets mee te doen zijn. Dit laaghangend fruit moet eigenlijk al zijn geplukt.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken