Eric Leltz  RSS feed    

Renovatie raadszaal

Vrijdag 13 januari 2012

eric leltz

Vandaag heeft mijn fractie naar aanleiding van de berichtgeving in de plaatselijke pers bijgaande brief gestuurd naar de voorzitter van de raad burgemeester Cees van der Knaap.

Ede, 13 januari 2012

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Ede,

In de afgelopen dagen zijn redactionele artikelen verschenen in het dagblad "De Gelderlander" met als onderwerp de renovatie van de raadzaal van de gemeente Ede. Hierbij werd gebruik gemaakt de openbare notulen van de vergadering van het Presidium van 12 september 2011.

De fractie van GroenLinks/PE hecht aan openheid en transparantie van het openbaar bestuur, dus in deze ook in de gemeente Ede. Als gevolg van bovengenoemde redactionele artikelen kan de indruk worden gewekt dat de gemeenteraad bewust de besluitvorming rond de renovatie van de raadzaal niet tijdig in het openbaar zal voeren. De fractie van GroenLinks/PE acht een openbare gedachtewisseling door de gemeenteraad over de renovatie van de raadzaal van groot belang. Niet alleen omdat de raadszaal in de ogen van de fractie van GroenLinks/PE een openbare functie heeft, maar ook om mogelijke negatieve beeldvorming met betrekking tot het handelen van de gemeenteraad en zijn voorzitter te voorkomen.

In de betreffende vergadering van het Presidium is gesproken om in het openbaar te vergaderen op een "passend moment", dat wil zeggen, na de aanbesteding van de renovatie van de raadzaal. De fractie van GroenLinks/PE acht het zinvol om nu reeds, dus voor de aanbesteding, in het openbaar over dit onderwerp te vergaderen. De politieke partijen kunnen dan hun visie geven op de renovatie en de uitgangspunten formuleren. Dit speelt des te meer daar voor de renovatie €1.7 miljoen in de vigerende perspectiefnota is opgenomen.

De fractie van Groenlinks/PE nodigt u uit om ons over bovenstaand standpunt uw mening te geven en wacht uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Eric Leltz, Fractievoorzitter GroenLinks/PE

ReactiesDavid Ernst
Geachte heer,
Uw terechte brief doet me denken aan de laatste zin die de burgemeester, en voorzitter van de gemeenteraad, Cees van der Knaap,uitsprak aan het einde van zijn nieuwjaarstoespraak 2012: "En nu aan de borrel" Precies, onze Cees gaat zijn eigen methode volgen: gewoon niets doen, geen reactie geven, laat staan een openbare reactie; misschien een klein twitterberichtje van onze burgervader?
Of van andere raadsleden? Die het verder ook eigenlijk helemaal laten afweten? Of zoals het CDA het dikwijls zegt; "Laten wij vooral naar de toekoemst kijken"
Maar in alle ernst: een uitstekende brief die een appel doet op de openbare democratie!
En die een appel doet op het democratische gehalte van de burgemeester, doe je best burgemeester!!


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken