Eric Leltz  RSS feed    

Registreren en beheren

Vrijdag 24 september 2010

    

eric leltz 

   

Afgelopen woensdag stond in “de Groene Amsterdammer” te lezen dat Ede een registratie bijhoudt van Roma zigeuners. Dit riep terecht veel vragen op want etnische registratie is in Nederland namelijk verboden. In een reactie gaf de wethouder aan dat de wet ‘schuurt’ met de werkelijkheid. De groep Roma zigeuners vraagt een aparte benadering om bijvoorbeeld het schoolverzuim terug te dringen. En om maatwerk te kunnen leveren moet er wel het een en ander worden bijgehouden, dus worden geregistreerd. Dit pleit Ede echter niet vrij want registratie is in strijd met de “wet bescherming persoonsgegevens” en daarmee is Ede in overtreding. Nu kent deze wet weliswaar een aantal mogelijkheden om, onder voorwaarden, toch gegevens bij te houden maar hier heeft Ede geen gebruik van gemaakt.

Verder is het ook nog de vraag hoe de lijst tot stand is gekomen en dus hoe betrouwbaar deze is. Hier kun je vraagtekens bij zetten als er volgens het artikel kinderen op de lijst staan van nog geen 7 jaar oud met de toevoeging “diefstal met geweldpleging”. Dit komt niet echt overtuigend over. Daarnaast zijn volgens een geciteerde ambtenaar uit het artikel gegevens uitgewisseld tussen politie, sociale dienst, kinderbescherming, gerechtshof en gemeente. En een dergelijke uitwisseling is niet toegestaan.

Tot zover de registratie. Wat onderbelicht is in de berichtgeving is de manier waarop de gemeente is omgegaan met de gegevens. Deze zijn zonder veel omhaal verstrekt aan een journalist. Ook kreeg de journalist toegang tot de dossiers en heeft deze vrij kopieën kunnen maken. Dus niet alleen met de registratie is Ede in de fout gegaan maar ook met het beheer van de vastgelegde gegevens. Dit roept vragen op. Hoe gaan ze om met andere gegevens? Worden deze ook zo gemakkelijk verstrekt? En kunnen hier ook zo gemakkelijk kopieën van worden gemaakt? Zijn de vaak privacy gevoelige gegevens van de inwoners van Ede wel veilig in het gemeentehuis?

Kortom, is het vertrekken van gegevens een incident omdat een naïeve medewerker de lessen over het verstrekken van vertrouwelijke informatie was vergeten of zijn er helemaal geen lessen geweest? Ik ben benieuwd naar de lessen die het college van B&W en de ambtenaren uit deze uitglijder zullen trekken.

   Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken