Eric Leltz  RSS feed    

Regie

Maandag 31 december 2012

eric leltz

Het regeerakkoord maakt dat de positie van huurders op de sociale huurdersmarkt er niet beter op wordt. Huurders lijken te worden getroffen door een tweezijdig zwaard. Aan de ene kant dreigt door de recessie een mogelijk terugval in inkomen, aan de andere kant dreigt een huurverhoging. Dit omdat wooncorporaties afdracht moeten betalen om de rijksbegroting op orde te brengen. Dit zal ongetwijfeld worden doorberekend in de huren. Daarnaast moeten de wooncorporaties ook huurbelasting gaan heffen. De maximale huurprijzen kunnen ook nog stijgen omdat deze worden gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woning. Als de waarde van de woning dus hoog is, gaat de huurprijs mee omhoog. Dit lijkt redelijk, immers dan huren mensen een dure woning, maar zorg er dan wel voor dat er voldoende vervangende woonalternatieven zijn. Hier gaat het echter mis.

Wooncorporaties halen hun inkomsten grotendeels uit de huren. Hiermee investeren zij in nieuwbouw en voeren zij renovatie uit. Maar voor de grootschalige nieuwbouw zijn leningen onontbeerlijk. Deze leningen worden verstrekt door het waarborgfonds sociale woningbouw (WSW). Maar deze stichting is zeer voorzichtig geworden met het verstrekken van leningen. Wooncorporaties kunnen daarom steeds moeilijker geld lenen. Om deze reden zijn elders in Nederland al veel nieuwbouwprojecten gestopt. Bestaande huurders die eventueel willen kopen en zodoende een huurhuis beschikbaar stellen, hikken tegen het verkrijgen van een hypotheek aan. Banken zijn hier zeer terughoudend in geworden. Een starterslening kan dan helpen maar daarmee maken de kopers nog meer schulden. Overigens moeten er dan ook geschikte en betaalbare woningen te koop zijn. Dit is ook niet altijd zo.

Kortom, de woningmarkt zit muurvast. Hier is een rol weggelegd voor de gemeente. Het zou haar sieren als ze de regierol naar zich toetrekt en met partijen als wooncorporaties, huurdersbond, makelaars, projectontwikkelaars en inwoners om de tafel gaat zitten om de gevolgen van het regeerakkoord voor de woningmarkt in Ede en eventueel de Food Valley in kaart te brengen. Dat is een begin om uit de impasse te komen.

ReactiesKregting
Nu al ontbreekt de regie in Kernhem B. Woonstede Kan daar geen sociale woningen meer kopen door te hoge koopprijs/onrendabe top en ontbreken financiƫle middelen door de heffingen in 2013 en de volgende jaren.Wanneer neemt de Gemeente Ede de regie ipv wachten op betere tijden om de 30% beloofde sociale bouw in 2013 te realiseren. Nu zoeken naar oplossingen en niet vooruit schuiven. Was er niet een wethouder die voldoende ondernemers kende die betaalbaar kunnen bouwen?


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken