Eric Leltz  RSS feed    

Regeren is vooruitzien maar het korte termijn denken overheerst nog vaak

Donderdag 13 november 2008

Vandaag het tweede gedeelte van de raadsvergadering. De bespreking van de begroting duurde toch nog langer dan verwacht. Ik had verwacht dat we voor de pauze klaar zouden zijn maar dat bleek ijdele hoop. We hebben in de Raad aangegeven dat de begroting is opgesteld voordat de kredietcrisis de reële economie negatief beïnvloed heeft. Dat betekent dat er eigenlijk alleen maar marginale aanpassingen kunnen worden aangebracht. Dat zie je ook aan de ingediende moties. Als gevraagd wordt voor een onderzoek dan gaat het licht nog wel op groen maar als er echt geld anders moet worden aangewend dan is het snel “de motie is sympathiek maar…”. Wij hebben gevraagd om een pas op de plaats te maken en een aantal scenario’s te ontwikkelen over de toekomst waardoor we snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Want dat er iets gaat veranderen dat is wel duidelijk. In de begroting rekenen wij ons volgens mijn fractie nog steeds rijk met de opbrengsten van grond, woningen en kantoorgebouwen. Besturen is verder kijken dan naar de dag vandaag. Dit is niet voor alle partijen een uitgemaakte zaak. Je ziet nog veel moties die rechtstreeks voortkomen uit brieven die we de week voor de vergadering uit de bevolking ontvingen. En dan maar denken dat de politiek niet luistert. Nou, volgens mij luistert de politiek heel goed maar vergeet ze nog wel eens de historie en om de roep uit de bevolking in breed perspectief te zien. En dan mag je best wel wat meer kritische noten kraken. Maar dat is electoraal weer niet interessant. Dat wordt tenminste gezegd….Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken