Eric Leltz  RSS feed    

Rapport geldleningen

Zaterdag 21 september 2013

eric leltz

Deze week besprak de Gemeenteraad het rapport van de rekenkamercommissie over geldleningen door de gemeente. Beetje vreemd, een gemeente als "bank van lening", maar het is niet ongebruikelijk. Soms is het te begrijpen zoals bij Woonstede maar soms is het wat minder begrijpelijk zoals bij ziekenhuis Gelderse Vallei (€14,7 miljoen) en bioscoop Cinemec (€2 miljoen). Dat zijn ook meteen de leningen die centraal staan in het rapport. En van die twee leningen ging alle aandacht uit naar Cinemec. Dit ligt voor de hand want waar het ziekenhuis keurig de lening terugbetaald doet de bioscoop dit niet. De betalingsachterstand is daarom al opgelopen tot €225.000. Bovendien is het publiek belang bij het ziekenhuis eenvoudiger in te zien dan bij de bioscoop. Daar gaat het hoe je het wendt of keert, gewoon om een lening aan een ondernemer.

Belangrijk punt uit het rapport was dat er een negatief ambtelijk advies is uitgebracht over de lening aan Cinemec maar dat dit advies nooit aan de Raad is overhandigd en dus geen enkele rol heeft gespeeld bij de besluitvorming destijds. Het komt wel vaker voor dat een ambtelijk advies terzijde wordt geschoven maar laat dit dan, zeker in een dergelijk gevoelig dossier, aan de Raad weten en geef ook aan wat de reden is. De wethouder koos zijn woorden zorgvuldig. Letterlijk zei hij dat "de raad voldoende informatie heeft ontvangen om een zorgvuldige afweging te maken". Dit betekent niet automatisch dat de Raad ook alle informatie heeft ontvangen. En de discussie verschuift dan naar 'wat is voldoende' en 'wie bepaalt dat'. De wethouder deed het af met "de Raad heeft er ook niet om gevraagd". Maar als dat de intentie is van de beoogde samenwerking tussen college en Raad, dan is die gebouwd op wantrouwen. Dat kan, maar dan komt er een heel andere oppositie. Wij werken liever vanuit vertrouwen.

Mijn fractie vond het al onbevredigend dat een lening van dergelijke omvang naar een ondernemer gaat. Om die reden hebben wij destijds niet ingestemd. Zie mijn blog "bank van lening" van 13 februari 2010. Maar nu er een negatief ambtelijk advies ligt, Cinemec een betalingsachterstand heeft maar wel verbouwd en investeringsplannen heeft voor een aan de bioscoop gelieerde bv., willen we hier openlijk over debatteren. Daarom is een verzoek ingediend om dit te agenderen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken