Eric Leltz  RSS feed    

Raadsvragen over startersleningen

Dinsdag 14 januari 2014

Eric Leltz

Afgelopen week heeft de fractie van GroenLinks/PE raadsvragen gesteld over de starterslening. Dit is een extra lening die boven op de lening komt die de kopers al hebben afgesloten. De fractie van GroenLinks/PE vindt het geen goede ontwikkeling dat de gemeente mee werkt aan het verstrekken van leningen die een bank niet verstrekt omdat het risico te groot is.

In de woonvisie van Ede staat het volgende:

De starterslening is een prima instrument om de doorstroming te bevorderen. Koopstarters krijgen hiermee de gelegenheid om in te stappen in de koopwoningmarkt.”

Bij de voorwaarden wordt genoemd:

  1. Gericht op zowel bestaande als nieuwbouw (met als voetnoot dat monitoring zal uitwijzen wat het maximale effect is van de inzet van de starterslening op zowel bestaande als nieuwbouw).
  2. Bouwer/ontwikkelaar betaalt mee aan de starterslening.
  3. De starter betaalt de eerste 3 jaar geen aflossing en geen of een verlaagd rentepercentage
  4. Op basis van een inkomenstoets wordt vervolgens na 3 jaar bepaald welke aflossing en rente de starter gaat betalen.

De fractie van GroenLinks/PE heeft hierover de volgende vragen gesteld:

  1. Hoeveel startersleningen zijn tot nu toe aangevraagd en hoeveel zijn er verstrekt?
  2. Is de monitoring ook uitgevoerd? Zo ja, wat is het effect? Zo nee, wanneer begint u hiermee?
  3. Neemt u in de monitoring mee wat het daadwerkelijke effect op de doorstroming is? Dus hoeveel woningverkopen er plaatsvinden door het verstrekken van één afzonderlijke starterslening? Zo nee, waarom doet u dat niet?
  4. Kunt u aangeven hoe de berekening voor de bijdrage voor bouwer/ontwikkelaar of verkoer tot stand komt en hoe u voorkomt dat deze kosten indirect toch worden doorberekend aan de koper/ontvanger van de starterslening?
  5. Kunt u aangeven wat de kosten zijn voor de gemeente (dan wel het kapitaal waaruit dit gefinancierd wordt) door het niet aflossen en de verlaagde rente gedurende de eerste drie jaar? En hoe worden deze kosten gedekt?
  6. Na 3 jaar volgt een inkomenstoets om te bepalen welke rente en aflossing de starter gaat betalen. Kan het dan voorkomen dat vervolgens de lening niet of slechts gedeeltelijk wordt afgelost?


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken