Eric Leltz  RSS feed    

Raadsvragen over niet betalen rente door Cinemec

Zondag 26 januari 2014

eric leltz

Op 24 januari heeft mijn fractie raadsvragen gesteld over het niet betalen van rente door Cinemec.

Recent was Cinemec positief in het nieuws. In de kerstperiode heeft Cinemec een record aantal bezoekers mogen ontvangen. Verder zijn zichtbaar een aantal uitbreidingen aan het complex. Deze drukte en bedrijvigheid doet mijn fractie goed, maar doet ook de vraag opkomen: "en onze rente dan?".

Want, in 2010 heeft de gemeente Ede moeten bijspringen met een lening van €2 miljoen. Nog vreemder in het licht van bovenstaande successen is het dat Cinemec vanaf april 2011 geen cent rente van deze lening heeft terugbetaald.

Een kort historisch overzicht geeft het volgende beeld:

  • In 2010 is aan Cinemec een geldlening verstrekt van €2 miljoen voor 5 jaar onder de voorwaarden: aflossing ineens in 2015 en tegen een marktconforme rente van 5%
  • In 2010 is rente betaald maar vanaf april 2011 niet meer. Cinemec blijft dus achter met de (rente) betalingen
  • Vanaf 2010 zijn er besprekingen om tot een oplossing te komen
  • Ook is in 2013 een extern bureau (Deloitte) gevraagd om een advies op te stellen over de ontstane financiële situatie
  • De rente is opgeschort en als dubieus aangemerkt en er is een voorziening voor getroffen in de gemeentelijke boekhouding
  • In september 2013 heeft de rekenkamercommissie in haar rapport over geldleningen verstrekt door de gemeente, ook de lening aan Cinemec onderzocht en is een negatief ambtelijk advies hierover boven tafel gekomen

Zowel op 13 februari 2010 als op 21 september 2013 schreef ik hier al over op deze website.

Het rapport van Deloitte is in november 2013 niet openbaar gemaakt omdat "de eigenaar van Cinemec op het laatste moment nog graag een variant toegevoegd zag" om nader te onderzoeken. Tot op heden is niets meer vernomen van het onderzoek en de rapportage.

We hebben daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Zijn de recente positieve geluiden met betrekking tot Cinemec voor het college aanleiding om de leiding van Cinemec aan te sporen nu toch eens serieus werk te maken van het terugbetalen van de rente?
  2. Volgend jaar, in 2015, moet de lening van €2 miljoen ineens worden terugbetaald. Heeft u er vertrouwen in dat dit ook gaat gebeuren en zo ja, waarop baseert u dat vertrouwen?
  3. Kan het rapport van Deloitte openbaar worden gemaakt?


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken