Eric Leltz  RSS feed    

Raadsvragen over investeringen in gemeentegebouw de Doelen

Vrijdag 09 januari 2009

de doelen

Eind december 2008 heeft het college besloten om uitvoering te geven aan het verbeterplan met betrekking tot het binnenklimaat van het gemeentelijk pand De Doelen. De investering hiervoor bedraagt € 371.000,--.  Door nu al een besluit te nemen loopt het college vooruit op de besluitvorming over de perspectiefnota die pas in juli van dit jaar op de agenda staat. Dan gaat de gemeenteraad hierover beslissen en vind de besluitvorming plaats waar deze thuishoort. Immers het besluit over zo’n investering is voorbehouden aan de gemeenteraad. Zij kan dan eventueel ook andere keuzes maken. Door nu al een besluit te nemen voelen de fracties van Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks/PE zich voor het blok gezet. Hierover zijn vandaag aan het college de volgende raadsvragen gesteld: 

  1. Waarom heeft u besloten om vooruitlopend op de besluitvorming over de perspectiefnota 2010-2013 in het voorjaar van 2009, het bedrag van € 371.000,-- uit te geven aan de verbetering van het binnenklimaat van het gemeentelijk pand De Doelen?
  2. Bent u het met ons eens dat u hiermee de gemeenteraad gewoon voor het blok zet? En zo nee, waarom niet?
  3. Waarom stelt u de gemeenteraad niet in staat om keuzes te maken tijdens de behandeling van de perspectiefnota?
  4. Wat betekent in feite nu nog voor u het budgetrecht van de gemeenteraad?
  5. Heeft het begrip “afweegbaar beleid” voor u nog enige functie omdat u nu reeds keuzes maakt die door de gemeenteraad bij de perspectiefnota gemaakt dienen te worden?
  6. Waarom passeert u met uw besluit, en in volle vaart, de lokale democratie?


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken