Eric Leltz  RSS feed    

Raadsvergadering over Ede oost

Donderdag 07 februari 2008

Vandaag dus weer een raadsvergadering. Zie voor een beeldverslag op www.ede.nl . De eerste raadsvergadering onder leiding van burgemeester Cees van der Knaap. Hij gaf aan het begin van de vergadering aan een beetje zenuwachtig te zijn. Ik vind dat charmant. Geef gewoon toe dat je ook spanning kent. Voor mij is het ijs dan meteen gebroken en krijg je krediet. Cees deed het goed. We begonnen al meteen weer in het negatieve omdat de motie van D66 over de integriteit van de burgemeester nog moest worden behandeld. Dit is toegezegd bij de installatievergadering. Helaas heeft D66 de motie niet ingediend. Helaas, omdat deze nu boven ons hoofd blijft zweven. Was de motie ingediend en hadden we deze dus kunnen behandelen dan hadden we er ook over kunnen stemmen en waren we er van af geweest. Ik had er graag het volgende over willen zeggen. De fractie van D66 heeft natuurlijk alle recht om met een dergelijke motie te komen. Zelfs in een extra raadsvergadering waarin de nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd. Hoe vervelend dit ook is. Maar je mag je wel afvragen of je ook gebruik moet maken van alles waar je recht op hebt. Op mijn fractie komt het uitvoeren van een eigen antecedenten onderzoek zoals de fractie van D66 heeft gedaan, allemaal wat potsierlijk over. Natuurlijk is ergens in de officiële benoemingsprocedure, waar de Commissaris van der Koningin en de vertrouwenscommissie een grote rol in hebben gespeeld, ook al een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Waarom dit dan toch doen? Is het om het brutaalste jongetje van de klas te kunnen zijn? Of uit frustratie omdat je niet tot de vertrouwenscommissie bent toegelaten. Was maar gewoon dicht bij huis gebleven en had maar naar je eigen fractievoorzitter in de tweede kamer geluisterd. Dan weet je dat je met deze motie de plank volkomen misslaat. Eerst met veel bombarie een motie in een raadsvergadering aankondigen en deze vervolgens weer intrekken. Het komt allemaal zeer zwak over. Toon een rechte rug een bijt ook eens door. Dan weten we meteen wat het allemaal voorstelt. Niet zoveel lijkt me. Het is een schoolvoorbeeld van het overspelen van je hand. Verder stond ook nog de Spoorzone Ede-oost op de agenda. Hier over heb ik het volgende gezegd. Oorspronkelijk lag er een mooi plan van een verdiept spoor. We hebben hier (bijna met zijn allen) lang in geloofd. Ergens afgelopen zomer drong het bij het college door dat het maar bij een mooie droom moest blijven. Er is toen gekozen voor een pragmatische invulling waarbij de uitgangspunten:

  • Verminderen van de barrièrewerking van het spoor
  • Verminderen van de geluidshinder
  • Verbeteren van de veiligheid
  • Verbeteren van de uitstraling van het stationsgebied

gelukkig niet zijn verlaten. Het plan is wel heel anders geworden dan de oorspronkelijke opzet zoals beschreven in het Masterplan. Begin december kwam dit plan voor de raadsleden min of meer uit de hoge hoed. Wat dat betreft zou het goed zijn geweest als de raad tussen augustus en december op de hoogte was gesteld van de vorderingen in het denkproces over de spoorzone. Nu was dat proces onzichtbaar of misschien kan ik beter zeggen ondergronds. Mijn fractie vraagt aandacht voor de volgende zorgpunten:

Bij het nieuwe plan is de spoordoorkruising helaas niet helemaal opgeheven. Aandacht voor veiligheid en de oversteek mogelijkheden van het fietsverkeer Op de tekeningen in het rapport staat het station met een overkapping. Dit wordt zelfs “beeldbepalend” genoemd en het wordt gezien als een verbindend element tussen het oostelijk en het westelijk deel van het station. Maar dan is het wel vreemd dat juist deze overkapping niet in de begroting is opgenomen. Maar hier is wel een bedrag van tientallen miljoenen euro mee gemoeid zoals op bladzijde 6 van het stuk staat te lezen. De financiering is nog erg onduidelijk. Alle partijen hebben het licht op groen gezet. Het plan staat en valt bij de steun van de minister. Is het einde van deze tunnel inmiddels in zicht? Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Daarom verwachten we een goed plan opgesteld in samenspraak met bewoners, bedrijven en klanten in de omgeving voor de bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden.

En wat de keuze betreft. Er worden 7 varianten gepresenteerd. De eerste drie horen bij de eerder genoemde droom en deze droom is dus tussen augustus en december in duigen gevallen vanwege de te hoge kosten. Dan is er nog een variant 4 die alleen is opgenomen als illustratie om het financiële effect te beoordelen. Variant 5 is het handhaven van de huidige spoorligging. En daar willen we juist vanaf dus is dit ook geen reële optie. Blijven over de varianten 6 en 7. Dan is het meteen overzichtelijk. Als je deze varianten afzet tegen de criteria:

  • lokale inpassing,
  • duurzame mobiliteit,
  • milieu
  • leefbaarheid en
  • veiligheid

heeft variant 7 onze voorkeur maar er is dus ook nog een niet onbelangrijke financieel criterium en dan kun je eigenlijk niet anders dan kiezen voor variant 6.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken