Eric Leltz  RSS feed    

Raadsvergadering over Ede-oost en dierenwelzijn

Donderdag 03 april 2008

Het was weer tijd voor een raadsvergadering. Er moesten ondermeer besluiten worden genomen over de ontsluitingsmogelijkheden voor Ede-oost, de onderzoeksrapportage van de Dikkenberg, de inventarisatie dierenwelzijn, de plannen voor het Binnenveld, en het speelruimteplan over speelplekken in de wijken. Normaal gesproken zou ik hier een link naar het beeldverslag maken maar wegens een technische storing is er geen beeldverslag gemaakt. Uitermate knullig allemaal. Ede oost werd op verzoek van de VVD en met instemming van alle partijen op de SGP en GroenLinks/PE na van de agenda geschrapt. Het college had nog informatie toegezegd en men had deze informatie nodig om te kunnen besluiten. Allemaal koudwatervrees. Het lijkt wel alsof we geen besluiten durven te nemen. Of is het omdat de coalitiepartijen niet op een lijn zitten? En de VVD als fervent voorstander van de Hartogsvariant niet nu ineens loyaal kan zijn aan de A2 variant? Uitstel geeft ze 6 weken om een goede aftocht aan hun achterban uit te leggen. Bij de inventarisatie dierenwelzijn heb ik tegen beter weten in mijn best gedaan om een vervolgstap te zetten. Namelijk komen tot een dierenwelzijnbeleid. Ik heb er zelfs een amendement voor ingediend. Maar ik kreeg alleen mede indiener D66 mee. Ede wil gewoon niet aan dierenwelzijn. Althans beleidsmatig. Het zal wel te lastig zijn. Dieren houden van Ede, Ede houdt niet van dieren. Bij het speelruimte plan was mijn fractie de enige die niet meestemde met de motie over speelbossen. De motie klinkt sympathiek maar het is een fopspeen. Bossen hebben we toch al genoeg rond om Ede en om echte speelbossen te maken hebben we het geld niet. Er is dus gewoon te weinig geld voor speelplekken. Let maar op die bossen komen er de komende twee jaar niet. Het geld dat er is willen we liever besteden aan speelplekken in de wijk. Dicht bij de mensen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken