Eric Leltz  RSS feed    

Poppenkast

Zondag 22 maart 2009

eric leltz 

 

Afgelopen vrijdag was weer een politieke avond in Veldhuizen. Het is een jaarlijks ritueel waar de politiek de wijkbewoners ontmoet. Nu moet je dit ook weer niet te breed zien want het merendeel van de aanwezigen is vanuit de functie aanwezig. Het echte aantal wijkbewoners was gering. Het is ook een jaarlijkse poppenkast waar twee werelden botsen. Aan de ene kant de burger die problemen ervaart en onvoldoende gehoor vindt en aan de andere kant de politiek die toch wel haar best doet maar dit niet zichtbaar kan maken. Nu is dit ook niet eenvoudig want de wijk denkt vaak verschillend over heikele onderwerpen. Een voorbeeld is het camera toezicht. “Ja”, zeggen sommigen “de wijk is hierdoor veiliger”. “Nee”, zeggen anderen “we voelen ons hierdoor bekeken en het beperkt onze vrijheid”. Ook kan het wensenpakket in de loop van de tijd wijzigen. Vorig jaar was de grootste wens bij de jongeren een eigen honk in het wijkcentrum. Nu was een hangplek favoriet. De formule “politieke leiders gaan rechtstreeks in gesprek met de inwoners” is helaas een lastige, zag ik deze avond weer. De verwachtingen zijn niet gelijk, de ervaringen zijn niet gelijk en de nuance ontbreekt te vaak. In een kleine groep kan het wel omdat je dan eerder bereid bent om naar elkaar te luisteren en niet meteen stelling inneemt. Dan kan vanuit begrip een brug worden geslagen.

Hoewel niet iedereen zich even veilig voelt in de wijk is het niet zo dat er niets aan de wijk wordt gedaan. Ik durf te stellen dat Veldhuizen in het afgelopen jaar veruit de meeste aandacht heeft gehad van alle wijken en dorpen in Ede. Als je weet dat er 5 extra politiemensen in Veldhuizen rondlopen dan gaat dat gewoon ten koste van de aanwezigheid in andere delen van Ede, want het geld kan maar een keer worden uitgegeven. Dat de politie wellicht onvoldoende zichtbaar is of in de ogen van de bewoners onvoldoende resultaat boekt is dan een ander aspect. Hier kan ook iets aan worden gedaan want als bij een mevrouw de auto voor de deur in brand wordt gestoken en na het opmaken van het proces verbaal totaal niets meer wordt vernomen van politie, gemeente en andere instanties, dan valt daar nog wel wat te winnen.

De poppenkast wordt natuurlijk ook gevoed door de aanwezigen wensenlijstjes te laten opstellen zonder dat daar tegenover staat waar het geld vandaan moet komen of wat dan niet gedaan hoeft te worden. Het is niet iedereen gegeven om over de eigen buurt heen te kijken en misschien moet je dat ook niet verwachten van de wijkbewoners. Maar dan ligt daar wel een mooie taak voor de politiek om wél de afweging te maken waar we dit jaar gaan investeren en waar we dat niet doen. En dan moet je dit vervolgens ook goed communiceren.

 Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken