Eric Leltz  RSS feed    

Politiek leiderschap

Zaterdag 07 maart 2009

 eric leltz

Deze week kreeg ik de vraag voorgelegd wat een politiek leider is. Dit is mijn antwoord.

Alle eigenschappen die je aan een leider stelt, kun je ook stellen aan een politiek leider. Het gaat dan om open deuren als: 

  • besluitvaardigheid,
  • overtuigingskracht,
  • standvastigheid,
  • integriteit.

Daarnaast moet een leider:

 

  • het boegbeeld zijn van de organisatie,
  • zorgen voor een collectieve ambitie bij de organisatieleden,
  • visie hebben en de organisatie gericht houden op deze visie
  • ideeën oproepen en deze vertalen in beleid
  • sterke en zwakke kanten van de organisatie herkennen én erkennen.

Door rust en vertrouwen uit te stralen, door aandacht te geven en de medewerkers een veilige ruimte te bieden haalt de leider het beste uit de medewerkers naar boven.

 

De kunst is om de individuele krachten en meningen binnen de organisatie te benutten zonder nu allen hetzelfde te laten denken. Het gaat dan om het scheppen van ruimte binnen de collectieve ambitie. Bij het richten van de organisatie gaat het om het blijven zien van de “stip op de horizon”, de lange termijn, het grote plaatje. Op deze wijze zijn de oplossingen van vandaag niet meteen de problemen van morgen maar dragen ze juist bij aan een verbetering van het “hier en nu”. Ook als dit niet meteen zichtbaar is.

Voor een politiek leider komt daar nog bij dat deze ook de omgeving (kiezers) moet overtuigen van de visie. Dat vraagt extra aandacht omdat de omgeving vaak bezig is met het kleine plaatje en gericht is op de korte termijn. Daarnaast moet niet alleen de (potentiële) kiezer worden overtuigd maar ook de politieke tegenstrevers. Overtuigen maar niet overrulen, immers de leider moet wel altijd verder kunnen met zijn tegenstrevers omdat het in de Nederlandse politiek om compromissen en coalities gaat.

Bij politiek leiderschap komt dus meer kijken dan alleen het instrueren en motiveren van mensen zoals bij leiderschap binnen een organisatie. Bij politiek leiderschap komt er een dimensie bij. Hierbij heb je veel directer te maken met de meningen in de omgeving. Om deze meningen te beïnvloeden kan charisma helpen. Dan dienen de eerder genoemde eigenschappen te worden aangevuld met de kwaliteiten van het hart: warmte, inlevingsvermogen, geloofwaardigheid en authenticiteit. Dan kan een leider ook een inspirerend leider worden.

 Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken