Eric Leltz  RSS feed    

Pleisters plakken

Donderdag 22 oktober 2009

eric leltz

Leek het nog niet zo lang geleden alsof er alle ruimte was om te investeren, de gemeentelijke begroting voor de komende jaren laat zien dat hier een stok voor is gestoken. De inkomsten van de gemeente blijven achter en de lopende uitgaven gaan door of stijgen zelfs. Een voorbeeld van dit laatste zijn de uitkeringen. Deze zullen stijgen omdat hier, door de kredietcrisis, meer inwoners ook een beroep op zullen doen. Dan komt het aan op het maken van fundamentele keuzes waarbij maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van economie, milieu, sociale omgang en vergrijzing het krachtenveld vormen. Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor de inrichting van de gemeente. Zorg dan voor een agenda voor de toekomst. Een perspectief waar de energie op kan worden gericht en de keuzes op kunnen worden gebaseerd. Die keuzes kunnen we dan met elkaar maken: de politiek samen met inwoners uit het buitengebied en uit Ede stad.

Helaas schuift het college deze discussie voor zich uit. Met het oog op de verkiezingen wil men er ook liever niet aan. Gevolg is dat er een begroting voorligt waar geen expliciete keuzes worden gemaakt. Aan een te voorzien verlies in de jaren 2012 en 2013 wordt vrijwel niets gedaan. Voor GroenLinks/PE is dit onacceptabel. Naast de zorg voor elkaar en het rentmeesterschap voor de natuur moeten we er ook voor zorgen dat de economie blijft draaien. Niet alleen vandaag, maar dus ook morgen. Door dit onvoldoende te onderkennen en alleen pleisters te plakken, legt het college een onverantwoord zware wissel op de toekomst.

      Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken