Eric Leltz  RSS feed    

Platform Peppelensteeg op bezoek bij de fractie

Maandag 05 november 2007

Deze eerste werkdag van de week is meteen een drukke dag. Ik begon aan het einde van de middag met een vergadering van het Presidium. Hier lag een notitie over de integriteit van raadsleden op tafel. Dit naar aanleiding van recente problemen in Amsterdam. Verder hebben we gesproken over de verdere invulling van de lange termijn agenda. Dus wat komt wanneer aan de orde. Tussen de bedrijven door kwam ook het bezoek aan Chrudim in Tsjechië ter sprake. Iedereen was hier geweest op de fractievoorzitter van het CDA en ik na. Meteen daarna was er een besloten vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling over de recreatieplas. Ik ben vice voorzitter en omdat Marcel van Dalen, de voorzitter, zo vriendelijke was om mij niet te melden dat hij afwezig was kon ik dus onverwacht de vergadering voorzitten. Op zich is dat niet zo’n punt. Maar het gevolg is wel dat fractievolger Pieter Gerard er ineens alleen voor staat om het woord te voeren in de vergadering. Daarna was er fractievergadering. We begonnen met een gesprek met de leden van het platform Peppelensteeg. Zij zien graag dat een stuk groen in hun gebied behouden blijft. Op dit moment is onduidelijk wat met het gebied gaat gebeuren. We hebben afgesproken dat de fractie hier achteraan gaat. Verder was het terugblikken naar de commissievergaderingen en vooruitblikken naar de raadsvergadering. Hier zal ik de algemene beschouwingen uitspreken. We hebben doorgesproken welke onderwerpen hierbij aan de orde zullen komen. De raadsvergadering is in tweeën gedeeld. Het eerste gedeelte op donderdag aanstaande, het tweede gedeelte volgende week dinsdag. Dan komt ook de voordracht voor de nieuwe burgemeester aan de orde. De vertrouwenscommissie heeft haar besluit genomen en in de vergadering zal zij dit meedelen. Dan kan zij dit geheim eindelijk delen met de raad. Want zo’n geheim wil je graag delen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken