Eric Leltz  RSS feed    

Permar

Dinsdag 18 december 2012

eric leltz

Afgelopen week stond het beschikbaar stellen van €2 miljoen aan Permar op de raadsagenda. Dit bedrag is nodig voor de reorganisatie. Voor deze reorganisatie is een driejaren plan opgesteld maar dit plan hield onvoldoende rekening met de gewijzigde wetgeving, beschreven in de participatiewet, en is wat de omzet betreft veel te optimistisch. In een krimpende markt en een sector die zwaar onder druk staat, is het zeer onwaarschijnlijk dat Permar winst gaat maken. Zeker als je bedenkt dat Permar al jaren met verlies draait. Ook zijn er geen momenten vastgesteld dat de plannen kunnen worden bijgesteld. Wat mijn fractie betreft kwam het neer op het beschikbaar stellen van een zak met geld. Vervolgens kun je 3 jaar lang niets meer doen. Ook als de verwachtingen achterblijven kan door de directie eenvoudig worden gezegd "rustig geef ons nog even de tijd, de drie jaar zijn nog niet om". En ondertussen heeft de interim directeur zijn salaris voor 3 jaar veilig gesteld.

Hoewel Permar voor GroenLinks/PE geen winst hoeft te maken en ook iets mag kosten , is mijn fractie niet zonder meer bereid de gevraagde €2 miljoen beschikbaar te stellen. Dan willen we een reëel plan in plaats van het geven van een vrijbrief.

Op de valreep is het college vlak voor de vergadering gekomen met een aanvullend stappenplan, inclusief tijdpad en financiële onderbouwing. Ook wordt het geld gefaseerd beschikbaar gesteld. Het lijkt een stap in de goede richting maar dit stuk hebben we onvoldoende kunnen bestuderen. Vandaar onze tegenstem.

Overigens staat op het nieuwe plan de aanduiding "geheim". De vergadering van de gemeenteraad was openbaar. dus is het de vraag waar we nu over besloten hebben afgelopen donderdag?Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken