Eric Leltz  RSS feed    

Permanent wonen in het Horabos

Zaterdag 31 mei 2008

Vorige maand in de hoorcommissie bestemmingsplannen kwam het plan van het Horabos aan de orde. Naar aanleiding van deze zitting zijn de leden van deze commissie vandaag op bezoek geweest in het bos. Het punt is dat het bestemmingsplan aangeeft dat het Horabos een recreatiegebied is maar in het park staan woningen die permanent worden bewoond. En dat mag niet in een recreatiegebied. Dus als het bestemmingsplan volgende maand zou worden goedgekeurd betekent dit tevens dat er handhavend zal worden opgetreden tegen permanente bewoning. En de woningen die er staan waren oorspronkelijk eenvoudige vakantiewoningen maar de meesten zijn in de loop der tijd verbouwd tot ware villa’s in een schitterende omgeving. Nu spelen de provincie en het rijk ook nog een rol. Zij stellen beiden dat een gemeente vrij is in de keuze waarvoor ze een gebied bestemmen zolang het maar niet ligt in een ecologische verbindingszone of Natura 2000 gebied. Deze clausule geldt niet voor het Horabos en dus is er een lobby gestart om de gemeenteraadsleden te bewegen het gebied niet als recreatiegebied te bestemmen zodat het permanent wonen automatisch wordt gelegaliseerd. De argumenten die de bewoners aandragen vallen me wat tegen. Ze noemen duidelijkheid. Maar dit krijg je ook door het permanent bewonen niet meer te gedogen maar voortaan handhavend op te treden. Ook zeggen ze dat de makelaar bij de koop heeft aangegeven dat de woningen permanent bewoond kunnen worden. Maar ja, met zo’n argument kan de gemeente helemaal niets. Bovendien hebben de kopers met de voor permanente bewoning te lage koopprijs in hun achterhoofd ook al of niet bewust een risico genomen. Een ander argument is dat het bos vlak bij de bebouwde kom is en er veel geluidsoverlast is van de A12 en de spoorlijn. Dat is ook al niet zo’n sterk argument. Dan zijn er volgens de bewoners nog argumenten die de gemeente goed in de oren moeten klinken zoals stijging van de WOZ waarde dus meer inkomsten en de stijging van het aantal beschikbare woningen. Overigens is niet iedereen op het park voor het afschaffen van de bestemming recreatie. Juist degene die de woning echt als tweede recreatieve woning gebruiken zouden dit vervelend vinden omdat dan de WOZ waarde omhoog gaat en zij dus meer belasting moeten betalen. Ik geef de bewoners die permanente bewoning willen legaliseren weinig kans. Wel wil ik me hard maken voor een goede overgangsregeling.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken