Eric Leltz  RSS feed    

Particulier opdrachtgeverschap

Donderdag 05 februari 2009

gereedschaps huis

In het pamflet “maak van een kikker een prinses” heeft mijn fractie al aangegeven dat een van de middelen die de gemeente heeft om de kredietcrisis aan te pakken het naar voren halen van investeringen in de publieke ruimte is. Daar hoort wat mij betreft ook het verlagen van de drempels voor particulieren om in eigen beheer een woning te bouwen bij. Op deze wijze verschuift het initiatief om te bouwen ook van woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers naar de consument. Ontwikkelaars en bouwers die in de problemen zijn gekomen zouden in ruil voor gemeentelijke steun grond die zij in eigendom hebben moeten inleveren. Die grond kan de gemeente dan verkavelen, zodat burgers naar eigen inzicht een eigen huis kunnen bouwen. Dit kan goed in de vorm van particulier opdrachtgeverschap. Bij deze vorm van bouwen neemt de burger de rol van de projectontwikkelaar over. En een handige burger zal ook nog wat klussen zelf doen. Consumenten worden dan producenten van hun eigen woonproduct. De gemeente zou deze vorm van bouwen nog meer kunnen stimuleren door adviezen te geven over de aansturing van dit soort projecten. Particulier opdrachtgeverschap kan voor de werkgelegenheid in de bouw een impuls betekenen omdat bouwers dan aan de slag kunnen blijven. Ook ligt het voor de hand dat de kwaliteit van de woning omhoog gaat als de woning gebouwd wordt onder leiding van de bewoner. En zo krijgen we woningen die duurzamer en goedkoper zijn dan de woningen die de afgelopen jaren zijn gebouwd.

In Almere zien wij dat inmiddels honderden burgers bezig zijn met de bouw van hun eigen huis, op hun eigen kavel, met hun eigen architect en hun eigen aannemer. Los van elkaar op kleine schaal, maar gezamenlijk met een enorme omvang. Waar elders in Nederland bouwprojecten worden stilgelegd, kunnen burgers in Almere doorbouwen aan hun eigen woning.  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken