Eric Leltz  RSS feed    

Parklaan

Donderdag 27 september 2012

eric leltz

Vandaag staat dan eindelijk de besluitvorming over de Parklaan op de raadsagenda. En hoewel de inwoners zich behoorlijk hebben ingespannen om de raad op andere gedachten te brengen vrees ik dat er gewoon wordt ingestemd met het plan. Natuurlijk zal het plan hier en daar en op nuances worden aangepast, maar in grote lijnen zal het ontwerp gewoon worden vastgesteld. Mijn fractie is hier niet gelukkig mee. We zullen daarom niet opgeven en ook nog in de raadsvergadering in een ultieme poging proberen het tij te keren door met een motie en amendement te komen.

Ons voorstel is om nu alleen het traject vanaf de Poortwachter tot de Hoekelumse Eng vast te stellen. De andere trajecten over het landgoed Hoekelum, via station Ede-Wageningen naar de N224, hoeven op dit moment nog niet te worden vastgesteld omdat door de slechte woningmarkt er minder huizen worden verkocht in de Veluwse Poort en een ontsluiting van de Veluwse Poort via de Parklaan daarom de komende 10 jaar niet nodig is. Dit geeft meteen de kans om via burgerparticipatie de inwoners opnieuw bij het project te betrekken. Bij inwoners leven vele constructieve ideeën over de verdere invulling van het traject Hoekelumse Eng tot het spoor zoals een 2-baansweg in plaats van een 4-baansweg, een fietspad aan de oost- en westzijde en een snelheidslimiet van 50 km/uur.

Dit geeft ook tijd om

  • Een actueel verkeersmodel voor de hele stad te maken want de verkeersgegevens in het voorstel worden niet onderbouwd,
  • De plannen voor een snelfietsroute in te passen in het plan,

Bovendien kan dan een besluit over het kappen van veel oude bomen bij Hoekelum worden uitgesteld en is er tijd om aan te tonen dat dit uiteindelijk ook niet nodig is.   Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken