Eric Leltz  RSS feed    

Parels voor de zwijnen

Zondag 04 juli 2010

 

     

Op 1 juli is de jacht op het wilde zwijn op de Veluwe weer geopend. Er mogen dan door de jagers 3900 zwijnen worden gedood. Dit aantal is het verschil tussen de 5000 zwijnen die nu zouden rondlopen op de Veluwe en het streefgetal van 1100 zwijnen. Dit streefgetal is vrij willekeurig gekozen en was vorig jaar bijvoorbeeld nog 860. En eigenlijk is het beter om te kijken naar de natuurlijk draagkracht van de Veluwe. Dat is het aantal zwijnen dat de Veluwe kan herbergen. Dit getal ligt in ieder geval vele malen hoger maar ook daar is onduidelijkheid over. De berekeningen lopen uiteen van 2500 naar 7000 wilde zwijnen.

Veel gehoorde argumenten om tot het doden van de zwijnen over te gaan zijn: 

  • De zwijnen veroorzaken verkeersongelukken
  • De zwijnen vernielen tuinen
  • De zwijnen veroorzaken schade aan landbouwgewassen
  • De zwijnen zorgen voor angst bij campinggasten

En dan start het één-dimensioneel denken: “We hebben last van de zwijnen dus gaan we ze doodschieten”. En hiermee wordt de jacht gelegitimeerd en krijgen de jagers hun argument om te doden. Maar het is nog maar de vraag of oorzaak en gevolg zo direct in elkaars verlengde liggen. Juist het jagen kan wel eens de oorzaak zijn van de problemen. Er staan nog veel te veel vragen open over de gevolgen van het jagen op de zwijnen. Zo zou het aantal zwijnen juist wel kunnen toenemen door de jacht. Want het afschieten zorgt voor een natuurlijke prikkel bij de zwijnen om zich voort te planten. En omdat er door het afschieten minder zwijnen zijn, is er relatief veel voedsel beschikbaar. Dit maakt het juist mogelijk dat de zwijnen zeer snel voor nageslacht zorgen. Ook worden de zwijnen door de jacht opgejaagd en verlaten ze hun gebied en dat heeft weer een toename van het aantal verkeersongelukken tot gevolg. Het aantal verkeersongelukken stijgt ook omdat bij de jacht drachtige en zogende zwijnen worden gedood waardoor jonge zwijnen moederloos ronddolen.

Dieren vormen belangrijke bewoners van de Veluwe dus ook het wilde zwijn. Zo moet de rol van het zwijn in de ecologische kringloop niet worden onderschat. Door het wroeten wordt voedselrijke grond boven gehaald waar zowel dieren als planten van profiteren. Ook vormen zwijnen een extra attractie voor de Veluwe als recreatiegebied. Zo is het zien van een zwijn in het wild voor iemand uit de Randstad meestal een uitzonderlijke ervaring.

Om meer te kijken vanuit het belang van mens en dier zou eerst een antwoord moeten worden geformuleerd op de vraag hoeveel zwijnen de Veluwe kan herbergen. Dit kan bijvoorbeeld door een gebied aan te wijzen waar niet mag worden gejaagd. Dan kan worden gevolgd hoe de zwijnenstand zich ontwikkelt en wat dus de natuurlijke draagkracht van de Veluwe is. Dan pas kan ook een echte discussie worden gevoerd over de jacht. En dat is een discussie die niet moet worden gevoed door de jagerslobby. Want laten we niet vergeten dat het aantal zwijnen dat de Veluwe nu kan herbergen, het streefgetal, rechtstreeks komt uit het door jagers opgestelde faunabeheerplan.

     Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken