Eric Leltz  RSS feed    

Over de begroting en bestemingsplannen

Donderdag 18 september 2008

Om 8.30 uur begon ik mijn dag op het gemeentehuis met de raadswerkgroep programmabegroting. We zijn al een tijd bezig om de begroting meer inzichtelijk te maken. Ook werken we met kernindicatoren waardoor we meer op hoofdlijnen kunnen sturen. Deze indicatoren kun je zien als het dashboard in een vliegtuig of auto. Dat zijn de signalen die je in de gaten moet houden om te kunnen ingrijpen. Het is dan wel belangrijk om de juiste indicatoren te benoemen. Dit hangt samen met wat je doel is. De indicatoren zijn een middel om het doel te bereiken. Maar er zit ook het gevaar in dat alles waar niet op wordt gelet, dus wat niet op het dashboard voorkomt, geen aandacht meer krijgt. “Meten is weten” maar is ook vergeten. Alles wat niet wordt gemeten omdat er geen indicator voor is zal minder aandacht krijgen. Aanstaande maandag presenteert de werkgroep haar ideeën aan de rest van de raad.

In de middag was er een hoorcommissie bestemmingsplannen. Burgers kunnen dan hun zienswijze geven over de ruimtelijke plannen die de gemeente heeft. En de raadsleden uit de commissie kunnen deze zienswijzen weer meenemen bij de uiteindelijke besluitvorming. Dit keer twee bestemmingsplannen waarbij de burgers vooral wilde dat de bestemming zodanig werd aangepast dat hun grond meer waard werd. Althans zo kwam het op mij over. Het belang van de mevrouw van de benzinepomp die nu veel minder waard is omdat de doorgaande weg waar de pomp aan stond wordt afgesloten stak daar schril bij af.

Na de hoorcommissie heb ik nog overleg gevoerd met Alexander Vos de Wael over duurzaamheid en hoe we dit verder vorm gaan geven. Een startnotitie over dit onderwerp staat vanavond op de agenda van de commissie BFO. Wij zitten beide niet in deze commissie maar de fracties hebben wel vooraf overleg gevoerd om de inbreng tijdens de vergadering op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we vanuit twee fracties de gewenste accenten leggen. Tot slot heb ik nog het laatste stukje van een informatiebijeenkomst over de WMO bijgewoond.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken