Eric Leltz  RSS feed    

Opella moet niet zeuren

Zaterdag 22 september 2007

Deze week ontvingen alle politieke partijen ook een brandbrief van Opella over de ontstane situatie in de thuiszorg. Het stemt allemaal somber. In tegenstelling tot wat de heer Hazelaar, voorzitter van de raad van bestuur van Opella, mij op 3 september heeft gezegd zal het probleem van de ontbrekende thuiszorg ook na september nog niet zijn opgelost. Het geeft maar weer aan dat de organisatie totaal geen zicht heeft op de (nabije) toekomst. En wat mag je op zijn minst verwachten van het management? …… Inderdaad, een naar buiten gerichte blik met oog voor de toekomst. Ook valt te lezen dat het een landelijk probleem betreft en dat Opella met de gemeente een wurgcontract heeft moeten afsluiten omdat ze anders een paar honderd medewerkers hadden moeten ontslaan. Het komt allemaal niet sterk over. Had dan beter onderhandeld. Het getuigt allemaal niet van het denken in oplossingen en alleen daar zijn de mensen die nu tijdelijk geen hulp ontvangen mee geholpen. Een terechte opmerking is dat er in vergelijking met vorig jaar een flinke verschuiving heeft plaats gevonden van de huishoudelijke hulp in combinatie met zorg naar alleen licht huishoudelijke hulp. Waar vorig jaar nog 25% van de verleende zorg licht huishoudelijke zorg betrof is dat nu 75%. En de contracten zijn wel opgesteld op grond van de oude cijfers en de hogere vergoedingsbedragen die hier bij horen. En het personeelsbestand is ook gebaseerd op de oude situatie. Maar daar stel ik tegenover dat het bij het afsluiten van contracten wel zaak is om de markt te kennen en inzicht te hebben in de toekomstige ontwikkelingen. Zakelijk heeft de gemeente het in ieder geval beter gespeeld dan de zorginstellingen. Hen wordt dan ook naïviteit verweten. Nu is de gemeente natuurlijk geen bedrijf met primair een winstdoelstelling en mag je ook een sociaal gezicht verwachten. Maar ook daar scoort de gemeente goed want, en dat wordt nog wel eens vergeten, zij heeft een overgangsregeling voorgesteld waarbij dit jaar de vergoeding voor huishoudelijke hulp gebaseerd is op de hogere vergoeding voor huishoudelijke hulp inclusief zorg. Vandaar, en ik herhaal het nog maar eens: “Opella moet niet zeuren”. Lik liever je wonden, pak de draad op, gebruik de overgangsregeling als overbrugging om orde op zaken te stellen en onderhandel de volgende keer beter.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken