Eric Leltz  RSS feed    

Op de fiets door Ede noord

Zaterdag 16 juni 2007

De afdeling landschapsbeheer van de gemeente Ede had de raadsleden vandaag uitgenodigd voor een fietstocht door het noordelijke buitengebied. Een achttal raadsleden had hier gehoor aan gegeven en zo stonden we om 14.00 uur bij Huize Kernhem. Een tocht van ongeveer 20 kilometer bracht ons eerst langs de wijk Kernhem. De daar aanwezige ecozone is aangelegd om het verlies van de voorafgaand aan de bouw aanwezige natuurwaarden te compenseren. Water, strijkgewas en kruidenrijke ruigten maken deel uit van de zone. Daarom is de zone een eldorado voor zangvogels, vleermuizen, dagvlinders en andere insecten. De bestaande landschapselementen zijn onderdeel van de woonwijk geworden. Zo bevinden de houtwalstructuren zich midden in de wijk. Ook bij de bouw van de naastgelegen wijk B zal op deze wijze rekening worden gehouden met de bestaande natuur. Op de fietsroute werd duidelijk dat de A30 een barrière vormt tussen Kernhem B en het gebied richting Veenendaal en de toekomstige recreatieplas. Een fietsbrug is dan eigenlijk een noodzaak. Voor kleine zoogdieren als das, egel, bunzing, konijn, haas, wezel en hermelijn zijn overigens tussen Ede en Lunteren onder de A30 door al 8 faunatunnels aangelegd. Zo kunnen de dieren de barrière A30 nemen. De weg zelf is helemaal afgerasterd zodat de dieren niet op de weg kunnen komen. Voor de aanleg van de A30 zijn destijds 2000 (!) bomen gekapt. Daarvoor in de plaats is aan beide zijden van de weg een dubbele rij eiken geplant. Rijkswaterstaat voert hier gefaseerd bermbeheer uit. Dit betekent dat bij het maaien altijd een strook blijft staan zodat de inheemse flora en fauna zoals vlinders, hommels en wilde bijen, zich kunnen ontwikkelen. Verder bracht de tocht ons nog langs ruige graslanden waar de flora en fauna alle ruimte krijgt. Ook zagen we hoe boeren onder begeleiding van de gemeente de stallen met beplanting zo veel mogelijk onttrekken aan het zicht. Dit geeft niet alleen een fraai natuurlijk beeld maar het is ook goed voor het welzijn van de dieren die nu immers vrij kunnen rondlopen tussen de beplanting. Bij een pluimvee boerderij zagen we hoe de kippen de schaduw opzochten. Het was voor mij weer een leerzame en sportieve middag.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken