Eric Leltz  RSS feed    

Op bezoek bij tuinencomplex “De Koekelt”

Zaterdag 06 oktober 2007

volktuintjes complex de koekelt

Vanochtend stond ik in een stralend zonnetje bij tuinencomplex “De Koekelt” aan de Koekeltseboslaan, ten westen van de wijk Veldhuizen. Een paar weken terug zijn de leden van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling hiervoor uitgenodigd door de VAT, de vereniging van amateurs tuinders. Deze vereniging beheerd 7 complexen in Ede maar vier hier van worden bedreigd door ontwikkelplannen van de gemeente en de NS. Zo moeten de complexen aan de Bovenhoek en de Dr. Hartogsweg wellicht plaatsmaken voor de aansluiting van de wijk Ede-oost op de A12 en staat het complex aan de Blokkenweg in de weg voor de verdieping van de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Ook het complex waar we deze ochtend zijn, de Koekelt, wordt bedreigd maar hier gaat het om uitbreiding van het aangrenzende sportcomplex. De VAT heeft 333 leden die in totaal 390 tuinen gebruiken. In oppervlakte is dit 9 hectare. Bij de Koekelt zitten 125 leden in 165 tuinen met een totaal oppervlakte van 5 hectare. De VAT wil het terrein van de Koekelt renoveren en het bestuur toonde een plan hiervoor. Hierin wordt uitgegaan van een kleiner oppervlak, 4 hectare in plaats van de huidige 5. Dit kan omdat er overcapaciteit is. De overgebleven grond kan in de ogen van het bestuur terug naar de gemeente ten behoeve van de uitbreiding van het sportcomplex Peppelensteeg. In het gerenoveerde tuinencomplex komt dan een centrale gemeenschappelijke ruimte met een meertje en daaromheen tuinen van diverse afmetingen met hier en daar rust en schuilplekken. Ook blijft er plaats voor de huidige bijenstal en vlindertuin. Omdat de hoge bomen worden ingepast in de padenstructuur ontstaat een rustgevende parkachtige omgeving waar ook niet tuineigenaren kunnen rondlopen. De vereniging wil haar eigen watervoorziening regelen door het grondwater op te pompen. Dit water wordt toch alleen gebruikt voor het besproeien van de grond. Hiervoor is geen leidingwater nodig. Het zag er op papier mooi uit. In het echt was het nu al een hele verademing om er rond te lopen. Het was een mooi gezicht om de vogels, bijen en vlinders in de weer te zien. Voor de papieren versie werkelijkheid is zal er nog wel wat moeten worden gedaan. Zo kan het bestuur beter een totaal oplossing presenteren waar dus ook de andere, bedreigde, complexen bij betrokken worden. In deze visie past ook het benadrukken van de maatschappelijke functie van een tuinencomplex. Zo huurt een lagere school ook een tuin voor educatieve doeleinden en komen de eigenaren van de tuinen uit 17 verschillende landen. Dat was soms, maar niet altijd, te zien aan de wijze waarop de tuinen zijn gecultiveerd. In een van de komende commissie vergaderingen moeten we toch eens aan de wethouder vragen hoe het college tegen de (deze ochtend aangepaste) bestuursplannen aankijkt.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken