Eric Leltz  RSS feed    

Op bezoek bij de werkgroep Maandereng Zuid in kinderboerderij “De Oude Hofstede”

Zaterdag 16 februari 2008

Vanochtend zat ik op uitnodiging van de werkgroep Maandereng Zuid in kinderboerderij “De Oude Hofstede”. De werkgroep wilde graag een toelichting geven op de gevolgen van een van de mogelijke aansluitingen van Ede-oost op de A12 voor de sportvelden Hoekelumse Eng, de speeltuin, de volkstuinen, de kinderboerderij en natuurlijk de wijk. In een heldere presentatie en goed gebruikmakend van de beschikbare bronnen kreeg ik te horen dat de zogehete Hartogsvariant voor hen de enige reële optie is. Maar het was wel een erg eenzijdig verhaal. Ik gaf aan dat ik de aanpak wel begrijp maar dat de werkgroep hun eigen zaak hier niet goed mee dient. Een professioneel raadslid kent de mogelijke opties en de geldende plussen en minnen best wel. Daarom herkent een raadslid snel wanneer maar een deel van het verhaal wordt verteld. Als raadslid kan ik ook niet veel met een aantal argumenten omdat deze ook kunnen worden gebruikt door tegenstanders van andere varianten. Denk dan aan de toename van de fijnstof en het geluid. Ja, voor de wijk van de bewoners zal dit probleem minder zijn als de weg ver weg wordt aangelegd. Maar voor andere bewoners weer niet. En daar heb ik als raadslid ook mee te maken. Kortom, dit zijn ondersteunende argumenten maar niet bepalende. Het is zoals ik al eerder in de raad zei: “ergens zal het toch “au” doen”. Overigens denken de bewoners wat mijn fractie betreft veel te positief over de verkeersstromen naar de Hartogsvariant. Wij denken dat een flink deel van het verkeer uit Ede oost dat naar het westen toe moet echt niet eerst een paar kilometer naar het oosten gaat om dan via de A12 weer terug te gaan naar het westen. Nee, die kiezen de kortste weg naar de eerste de beste oprit van de A12. En deze weg loopt juist door de wijk van de bewoners. Verkeersmetingen tonen dit ook aan. En wat te denken van verkeer uit Ede-west dat naar het oosten wil. Het lijkt me waarschijnlijk dat een deel hiervan ook de route via de Hartogsvariant zal nemen. En dus door de wijk gaat rijden. Waar de meeste andere partijen zich niet helder uitspreken en nog een slag om de arm houden is het voor mijn fractie duidelijk: de Hartogsvariant zal er niet komen. Dit is een lange en onzekere weg, in figuurlijke zin dan. Lang, omdat je een Natura 2000 gebied doorkruist en je dus een procedure zal moeten starten waarin je aantoont dat er geen andere optie is dan een weg door de natuur. Het lijkt me een ongelijke strijd om dit te moeten aantonen. Onzeker, omdat je ook nog te maken hebt met instanties als het Gelders landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LNV en de provincie Gelderland die alleen negatief geadviseerd hebben. Ook de Gelderse Milieu Federatie geeft de weg door de natuur weinig kans. En mocht dit allemaal toch lukken dan wacht Rijkswaterstaat nog. Zij hebben helemaal geen behoefte aan een extra op en afrit op de A12. Dit verstoort alleen maar de doorstroming op deze weg. Ik vind het een plicht van de fractie om ook zo’n boodschap helder te verwoorden naar de bevolking. Al met al heeft B&W het slim gespeeld door nog met twee varianten door te gaan: de Hartogsvariant en de A2 variant. Met in het achterhoofd dat B&W ook wel weet dat de Hartogsvariant onhaalbaar is, komen ze dus uit op de door hen gewenste variant. Bovendien wordt de Hartogsvariant dan niet door B&W afgeserveerd maar door andere instanties. Daar kunnen zij zich dan mooi achter verschuilen. Ook hoorde ik weer het bekende argument van “wie zijn nu belangrijker, de mensen of de dieren” als de flora en faunawet ter sprake kwam. Ook weer zo’n argument waar ik niets mee kan. Het zegt mij alleen dat de spreekster de mensen belangrijker vindt. Maar wat de spreekster vindt is niet erg van belang. Er is wetgeving in Nederland en daar moet je rekening mee houden. Dat zijn de randvoorwaarden. En die wetgeving is democratisch tot stand gekomen en deze beschermt de dieren. En dat is terecht een goede zaak. Zowel mens als dier zijn schepsel van God en moeten kunnen rekenen op bescherming.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken