Eric Leltz  RSS feed    

Op bezoek bij de brandweer

Maandag 03 december 2007

Vandaag zat ik in de brandweerkazerne. De commissie AZ&M hield een extra vergadering op locatie. Er stonden drie onderwerpen op de agenda: de regionalisering van de brandweer, de veiligheidsregio Veluwe Midden en de organisatie van de politie in 2008. Wat betreft de regionalisering stonden de brandweercommandant en de burgemeester, toch baas van de brandweer, lijnrecht tegenover elkaar. Waar de commandant de brandweer lokaal wenste te organiseren was de burgemeester een fel voorstander van regionalisering. Inmiddels hadden we ook al een brief ontvangen van de ondernemersraad en deze staat pal achter de commandant. Dat gaat dus nog een stevige strijd worden. De argumenten werden nu al over en weer onderuit gehaald. De praktijk in Nederland is dat er duidelijk een tendens tot regionalisatie. Eigenlijk zijn er nog maar een drietal lokaal georganiseerde brandweerkorpsen. Belangrijk punt voor regionalisering is dat de organisatie van de brandweer zo complex is geworden dat je dit niet meer met een paar beroepskrachten en veel vrijwilligers kan blijven doen. In Ede zijn 60 beroepskrachten en 135 vrijwilligers. Door regionaal te werken krijg je schaalvergroting en kun je de mensen veel beter inzetten en kun je dus ook meer werken met beroepskrachten. Maar ja, daar denken de tegenstanders dus anders over. Bij grote regio’s staan de mensen te ver af van hun eigen omgeving en dat gaat ten koste van de bereidheid om zich aan te melden als vrijwilliger. Maar zegt de burgemeester dan, de mensen merken niet zoveel van de regionalisatie want de kazerne blijft in de eigen stad. Zo ging het nog wel een tijdje door. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Tegen de tijd van de besluitvorming in de raad is burgemeester Tineke Netelenbos al weer afgelost door Cees van der Knaap. Aan de brandweercommandant dus de taak om flink te lobbyen en de nieuwe burgemeester te interesseren voor de lokale variant. Als er nu een besluit moet worden genomen wordt het regionalisatie. Dat werd mij wel duidelijk. De politie gaf aan dat regionaal werken voor hen veel voordelen heeft. En om zijn collega van de brandweer nu niet meteen af te vallen voegde hij daar aan toe dat de politie ook wel anders te werk gaat. Een brand is op een bepaalde plaats en een overtreder kan overal zijn slag slaan. Tja, ik heb maar niet om uitleg gevraagd. Na afloop van de vergadering vroeg Bert Komdeur, fractievoorzitter van het CDA, nog of ik blijvend voorzitter van de commissie RO wil worden. Ik ben al plaatsvervangend voorzitter en heb door omstandigheden de laatste keren de vergadering voorgezeten. En ik heb er plezier in. Dit komt mede omdat de ondersteuning door ambtelijk secretaris Frans Le Large erg goed is. Ik kan me helemaal op het proces richten en hoef me niet te bekommeren om allerlei details. Toch is het nog maar de vraag of ik inga op het aanbod. Een groot nadeel van de voorzittersrol is namelijk dat ik dan niet mijn stem kan roeren bij de besluitvorming. Immers de voorzitter is meer een procesvoorzitter. En mijn stem laten horen is toch een van mijn taken als gekozen raadslid. Ik bespreek het deze week nog wel even met de fractie.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken