Eric Leltz  RSS feed    

Onzekerheid

Vrijdag 22 oktober 2010

\eric leltz

Als je de bezuinigingsvoorstellen van het college van B&W zoals beschreven in de meerjaren begroting bestudeerd, zie je dat de pijn niet eerlijk wordt verdeeld. Die pijn wordt daar gelegd waar een beetje minder al snel heel erg wordt gevoeld. Bijvoorbeeld door het afschaffen van regelingen voor minima of door te bezuinigen op de kinderboerderij. Hierdoor worden heel veel mensen getroffen en het levert verhoudingsgewijs heel weinig op.

Over het proces van bezuinigen is GroenLinks/PE ook niet te spreken. Iedere inwoner heeft eind augustus kunnen inspreken en de raad is begin september om haar visie gevraagd. Dan is er voldoende informatie om met een goed voorstel te komen. Dat voorstel had nu voor moeten liggen om in de Raad van november te worden besproken. Dan hadden we allemaal geweten waar we aan toe zijn. Door dit voorstel niet voor te leggen, worden de inwoners te lang in onzekerheid gehouden. Het college geeft hier een draai aan door te stellen dat we nog tijd hebben “omdat de bezuinigingen toch pas in 2012 ingaan”. Dat is waar, maar daarmee negeer je wel wat er onder de inwoners, verenigingen en bedrijven leeft. Zij verwachten juist duidelijkheid. Speel dan ook in op die verwachting. Dat hoort ook bij besturen. En natuurlijk is het niet gemakkelijk om in deze tijd een besluit te nemen over de financiën, en natuurlijk gaat dat ergens pijn doen. Maar dat is nog geen reden om een besluit voor je uit te schuiven. Als je een besluit kunt uitleggen, dan kun je deze ook nemen.

Een discussie over wat voor gemeente we willen zijn had de besluitvorming kunnen vergemakkelijken. Wil je bijvoorbeeld een toeristische gemeente zijn dan ga je dus niet bezuinigen op fietspaden of op de schaapskudde. En blijf je van de toeristenbelasting af. En als je jezelf als economisch centrum wil profileren dan leg je bijvoorbeeld de nadruk op gunstige vestigingsvoorwaarden. Deze fundamentele discussie is echter nooit gevoerd en dat breekt nu op. Hierdoor groeit de onzekerheid in de edese samenleving. Deze onzekerheid wordt nog aangewakkerd door de recente blunders van dit college bij het aanbesteden van Het Nieuwe Landgoed, van de bouw aan de Halte maar ook bij de parkeergarage bij Cinemec. Keer op keer pakken de gemaakte keuzes verkeerd uit en trekt dit college aan het kortste eind. Dat geeft weinig vertrouwen in de slagkracht van dit bestuur. Hierdoor groeit de onzekerheid in de edese samenleving en met deze onzekerheid groeit de ontevredenheid.

   Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken