Eric Leltz  RSS feed    

Onrust in Veldhuizen

Vrijdag 05 september 2008

De wijk Veldhuizen is weer eens in het nieuws. En hoe! De criminaliteit in de vorm van vernielingen, brandstichtingen, bedreigingen en intimidatie neemt zienderogen toe. De laatste dagen lijkt het te escaleren zoals ook blijkt uit de signalen die mijn fractie krijgt. De burgemeester van Ede heeft in een deel van de wijk zelfs al een samenscholingsverbod uitgevaardigd en de fractie van het CDA roept om een veiligheidscoördinator. Met de toename van de criminaliteit neemt het gevoel van onveiligheid toe. En zoals zo vaak gaat het hier om een kleine groep die het verpest voor de meerderheid. Welgeteld een groep van twintig, voor het merendeel Marokkaanse jongeren, verpesten het voor alle overige bewoners. Dus ook voor de Marokkaanse gemeenschap in de wijk die zich verre houdt van criminaliteit. Een slechte zaak want niet goed voor de beeldvorming en de tegenstanders van een multiculturele samenleving ontvangen ongevraagd een voorzet voor open doel. Inkoppen maar. De maat is duidelijk vol dus nu is het tijd voor echte actie en niet meer alleen voor praten en regelen en afwachten of het daarna wel goed gaat. In het verleden is al veel geprobeerd om de onrust in de wijk te beteugelen. Begin dit jaar werden bijvoorbeeld nog buurtvaders ingezet. Deze hebben ondermeer een tijdje meegereden op de bus toen chauffeurs en passagiers werden bedreigd. Nu worden dus zwaardere middelen ingezet of overwogen. Een veiligheidscoördinator klinkt dan wel stoer en daadkrachtig maar is dit wel de oplossing? Een dergelijke functionaris is in andere wijken niet nodig om de mensen op een normale manier met elkaar om te laten gaan. Als de wortel van het probleem totaal onbekend zou zijn, zou zo’n coördinator misschien nog wel een optie zijn. Dan is het meer een adviseur die het probleem boven water probeert te krijgen. Maar het probleem is hier bekend. Het gaat om een kleine groep jongeren. Die moeten dus gewoon worden aangepakt. En dan raak je een ander probleem en dat is de menskracht bij de politie in Ede. Recent is burgemeester van der Knaap al op bezoek geweest bij korpsbeheerder Krikke om dit aan te kaarten. Dit naar aanleiding van verontrustende berichten uit de wijken Ede zuid en Maandereng waar de wijkagent is weggehaald. De politie verdwijnt uit de straat om ander werk te doen. Dat heeft te maken met een gebrek aan menskracht zo stelt de districtschef. Maar het heeft ook te maken met zijn eigen keuzes. Hij laat liever zijn mensen recherche werk doen dan dat ze zichtbaar op straat rondlopen. En die keuze rechtvaardigt hij door te stellen dat de bewoners zelf voor de veiligheid moeten zorgen. Dit is de wereld op zijn kop en de districtschef geeft aan de samenleving onvoldoende aan te voelen of op zijn minst een tijdje in winterslaap te zijn geweest. Er moet zo snel mogelijk weer zichtbaar politie op straat. En dan niet op een dreigende manier met veel vertoon van macht maar op een gemoedelijke en gemakkelijk te benaderen manier. Maar dat kan alleen als de verhoudingen in de wijk weer op orde zijn. Dus werk aan deze verhoudingen en verhoog de sociale controle. Daarvoor dient het contact met de buurtvaders te worden vernieuwd, de buurtwerker weer terug te komen in de wijk en de politie juiste prioriteiten te stellen. Bij de sociale controle spelen ouders en wijkbewoners een grote rol. Betrek hen er dan ook optimaal bij. En is er dan nog iemand die zich niets gelegen laat aan een ander dan past “lik op stuk” beleid. Daarbij hoort het kunnen doen van anoniem aangifte en snelrecht waarbij oorzaak en gevolg nauw met elkaar zijn verbonden. Pas dan krijgt de wijk opnieuw de kans om te zijn zoals ze hoort te zijn. Voor de bewoners van Veldhuizen die niet voor problemen zorgen. En dit geldt dus voor 99% van de bewoners van de wijk. En hier zitten gelukkig ook veel Marokkaanse bewoners bij. Dan kunnen de bewoners zich weer veilig voelen in hun eigen wijk.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken