Eric Leltz  RSS feed    

O ja, de inflatiecorrectie

Donderdag 11 december 2008

eurovliegtuigje

Om 19.00 uur begon met het uitspreken van het ambtsgebed de laatste raadsvergadering van 2008. Aan de agenda werd het aanpassen van de gemeentelijke tarieven met de deze week door het CPB bekend gemaakte inflatiecorrectie toegevoegd. In eerste instantie was deze factor door de gemeente op 4,5% gezet maar met de aanpassing gaat deze omlaag naar 3,5%. Ik heb hier op zaterdag 29 november al over geschreven. Strekking van het verhaal is dat de bijstelling sympathiek oogt en ook wel gevolgen heeft voor een aantal edenaren zoals huisbezitters, immers de onroerend goed belasting gaat iets omlaag en voor mensen die bijvoorbeeld een paspoort aanvragen. Maar het gaat uiteindelijk maar om enkele euro’s. En als je dat afzet tegen de inspanning die de gemeentelijke organisatie moet doen om dit voor elkaar te krijgen kun je je afvragen of het dit allemaal wel waard is. Gelukkig vroegen andere fracties zich dat ook af. De Christen Unie en de PvdA brachten dit ook duidelijk naar voren. Maar toen het op stemming aankwam bleken hun uitspraken slechts ketelmuziek want ze stemde toch gewoon voor. Keurig volgens de gewenste eenheid binnen het college. GroenLinks/PE was al geen voorstander van deze aanpassing en daar kwam nog bij dat in tegenstelling met wat de wethouder in de raadsvergadering van november had gezegd, de gesubsidieerde instelling ook minder geld krijgen omdat hun subsidie naar beneden wordt bijgesteld met het inflatiepercentage. En de veel gehoorde opmerking dat dit niet zo erg is want ze hebben ook minder uitgaven is maar ten dele waar. Voor de variabele uitgaven klopt het, maar voor de vaste uitgaven zoals loonkosten klopt dit niet. En deze loonkosten zijn allang vastgelegd in de CAO bespreking en vormen een groot deel van de uitgaven bij de meeste instellingen. Je praat dan al gauw over 70 tot 80 procent van de kosten. Het is ook niet elegant om zo kort voor het sluiten van het boekjaar wanneer de begroting voor het komende jaar al klaar ligt nog met zulke wijzigingen te komen. Dat heeft mijn fractie bij monde van Ap Dominicus ook goed verwoord. Bij de stemming hebben wij onze rug wel recht gehouden. Helaas waren we in minderheid en ging de tariefwijziging gewoon door.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken