Eric Leltz  RSS feed    

Nota Wonen en het raadsonderzoek naar de situatie rond camping De Dikkenberg

Woensdag 20 juni 2007

Deze week houdt de politiek mij weer flink van de straat. Vandaag een extra commissie vergadering Ruimtelijke Ontwikkeling. De oorspronkelijk commissie vergadering stond vorige week gepland maar toen hebben we alleen gesproken over Ede oost. Nu dan de reguliere onderwerpen. De meest relevante onderwerpen waren de Nota Wonen en het initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen voor een raadsonderzoek naar de situatie rond camping De Dikkenberg. De Nota Wonen is op zich een goed stuk maar mag wel wat meer ambitie tonen. We hadden ook nog een aantal vragen. Deze gingen over de 30/30/30 verdeling. Dit staat voor het bouwen van 30 % goedkope woningen, 30 % middenklasse woningen en 30 % duurdere woningen. Maar dit geldt niet per bouwproject maar voor de totale woonproductie. Maar, was mijn stelling, dan is het wel goed om hier een termijn aan te verbinden. Want anders kun je altijd zeggen dat je “op termijn” aan de afspraak zal voldoen. Andere vragen gingen over de visie van het college over faciliterend grondbeleid. Tot nu toe voert de gemeente een actief grondbeleid waarmee aankoop van zoveel mogelijk grond wordt bedoeld. Uit recent onderzoek van het sociaal planbureau naar de grondmarkt wordt duidelijk dat dit enorme financiële risico’s met zich meebrengt en dat faciliterend grondbeleid beter is. De grondexploitatiewet past hier ook uitstekend bij. De wethouder wekte niet de indruk dat hij zich verdiept had in de voor en nadelen van faciliterend grond beleid. Verder mag in het stuk best wel scherper worden geformuleerd wat de gemeente, andere overheden, wooncorporaties en marktpartijen van elkaar kunnen verwachten. Naast het uitspreken van de verwachtingen is een volgende stap om je hieraan te houden. Dit kan eenvoudiger door de verwachtingen nader te specificeren in haalbare en specifieke doelen. Met het initiatiefvoorstel van de Dikkenberg kwam het monisme weer in de raadszaal. Alle collegepartijen waren tegen een onderzoek, alle oppositiepartijen waren voor. Op zaterdag 6 maart ben ik op bezoek geweest bij deze camping. Zie ook mijn weblog van die datum. Wat ik toen zag gaf mij al een slecht gevoel over de hele situatie en de al dan niet illegale praktijken. De eigenaar lijkt de gemeentelijke regels aan zijn laars te lappen. Juist in de week van mijn bezoek had de gemeente ook ingegrepen door een door de eigenaar aangelegde omheining weer weg te halen. Het antwoord van de wethouder op een simpele vraag van mij over een juist deze week verleende vergunning aan de eigenaar nadat hier nota bene al twee jaar over is gesproken, gaf mij het beeld dat dit uiterst gevoelige materie is. Het bevestigde mijn beeld dat hier een onderzoek moet worden ingesteld. We hebben dit voorstel dan ook van harte gesteund. Helaas haalde het voostel het niet in de huidige opzet. Het wordt nu aangepast zodat eerst een voorbereidingscommissie aan de slag gaat.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken