Eric Leltz  RSS feed    

Nog een nieuwe variant voor het ontsluiten van Ede oost

Maandag 25 juni 2007

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces is in verband met de vele stukken die nog voor de zomer moeten worden afgerond in twee stukken gedeeld. Het eerste gedeelde is aanstaande donderdag en het tweede gedeelte is volgende week donderdag. En vanavond hebben we in de fractie deze vergaderingen voorbereid. Voorafgaand aan het fractieoverleg had ik samen met raadslid Ap Dominicus een gesprek met een edenaar die in nieuw idee had voor de Hartogs-variant. Het was een meer op de toekomstgericht idee waarbij de weg boven de spoorbaan wordt aangelegd. Het ging nu alleen om het introduceren van het idee. Bij een verdere uitwerking komen ook de kosten en de rol die andere wegen zoals de N224 spelen, aan de orde. Het is goed als burgers meedenken maar het zal een hele grote opgave zijn om deze variant nog op de agenda te krijgen. In het besluitvormingsproces kun je een aantal fasen onderscheiden: beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. Het college zit in de laatste fase. Dit idee zit nog in de eerste fase. Het mag duidelijk zijn dat het college niet zit te wachten op nieuwe ideeën uit de eerste fase. Dat zet de deur open voor allerlei nieuwe varianten en vertraagd de besluitvorming. Wat dat betreft denk ik dat dit idee gewoon te laat komt.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken