Eric Leltz  RSS feed    

Na het zomer reces

Maandag 13 augustus 2007

Na een paar weken rustig aan te hebben gedaan pak ik vandaag mijn politieke leven weer op. De afgelopen drie weken heb ik veel gereisd, veel indrukken opgedaan maar ook veel politieke stukken gelezen. En dan met name over de landelijke en de wereldpolitiek. Zo heb ik met veel plezier het rapport “De scherven opgeveegd” van de commissie Vreeman gelezen, waarin de problemen waarin de PvdA in de aanloop van de verkiezingen in terecht is gekomen worden geanalyseerd. En ook mijn eigen partij deed aan zelfonderzoek in het rapport “Scoren in de linkerbovenhoek”. Zeer herkenbaar worden daarin de dilemma’s beschreven waar GroenLinks in vastzit. Zowel bij de PvdA als bij Groenlinks is de verstikking van het vasthouden aan de ideologie een reëel gevaar voor stilstand. Het is in mijn ogen de dood in de pot voor politieke partijen als ze niet flexibel mee kunnen bewegen met de samenleving. En daar hoort het constant tegen het licht durven houden van de eigen waarden bij. Maar leg dan maar eens uit dat je toch ook wil vasthouden aan je idealen. Het wetenschappelijk bureau van GroenLinks geeft een handreiking voor een nieuw perspectief in het boek “De tijd vooruit” over de modernisering en de politieke positie van GroenLinks. Het boek is een hart onder de riem en voelt als een warme arm om mij heen. Ik sta niet alleen in de wens tot vernieuwing. Van het PvdA tweede kamerlid Mei Li Vos heb ik het boek “Het arbeidersparadijs” gelezen. Het gaat over de vraag wat werk voor mensen betekent en in het verlengde hiervan over het spanningsveld tussen de behoefte aan flexibiliteit en sociale zekerheid. En om het geheel in wereldse perspectief te plaatsen heb ik de boeken “I owe You” van Noreena Hertz en “Vijf voor twaalf” van Jean-Francois Rischard gelezen. Beide boeken gaan over de wereldproblemen. Het eerste over de groeiende internationale schuldenlast, het tweede over problemen op het gebied van milieu, armoede, vredeshandhaving en migratie. De vergaarde kennis ga ik combineren met mijn kennis over organisatiekunde. En dat hoop ik weer te kunnen gebruiken in de dagelijkse edese praktijk.

Na thuiskomst las ik in de krant dat het circus Colombaro is neergestreken op een camping in Harskamp. Dit circus heeft wilde dieren als zebra’s, kamelen en een (1) olifant. Helaas was de voorstelling al afgelopen vrijdag. Contact met de gemeente leerde mij dat er geen vergunning is aangevraagd door de campingeigenaar. Maar dit had dus wel moeten worden gedaan. En dan was het nog maar de vraag of de vergunning zou zijn verleend. Ik ga hiermee aan de slag. In de vakantie attendeerde Marije Eleveld van de PvdA mij erop dat op de site van het ministerie van LNV een concept Dierenwelzijnnota stond en dat tot medio augustus hier commentaar op kan worden geleverd. De nota viel tegen. Het was meer een raamwerk dat verder moet worden ingevuld. Hoe dat dan gaat gebeuren stond er niet bij. Toch heb ik maar wel een korte reactie gegeven.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken