Eric Leltz  RSS feed    

Morgen mooier maken

Dinsdag 13 november 2012

eric leltz

Voor 2013 heeft Ede een sluitende  meerjarenbegroting. Maar de crisis houdt aan en de verliezen bij grondzaken lopen op. Voeg daarbij dat stevig op de reserves wordt ingeteerd, uit het gemeentefonds eerder minder dan meer geld komt en het is duidelijk dat alle zeilen moeten worden bijgezet om te voorkomen dat Ede een aflossingsvrije hypotheek op de toekomst moet nemen.

Het college heeft voor de bezuinigingen gekozen voor een instrumentele, technische en boekhoudkundige benadering waarbij hier en daar iets wordt weggehaald. Maar waarom hier wel en daar niet, is niet duidelijk. Met een overkoepelend plan op grond waarvan je gaat bezuinigen, maak je gefundeerde keuzes. In een dergelijk plan spreek je uit wat voor gemeente je wil zijn. Dan heb je het dus over een kerntakendiscussie. Deze discussie wordt pas In het voorjaar gevoerd.

GroenLinks/PE zal er voor pleiten om er een brede Edese discussie van te maken. Het besturen van Ede is een verantwoordelijkheid van alle Edenaren. Betrek hen er dan ook bij. De beste innovatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke problemen komen uit de samenleving. Steek daarom flink in op burgerparticipatie en burgerinitiatieven en maak gebruik van de denkkracht van  'zwartkijkers' en ‘friskijkers’ en van 'dwarsliggers' en 'rechtliggers’. Mensen organiseren zich en willen graag invloed hebben op hun omgeving. Ook willen ze graag gebruik maken van hun eigen kennis over die omgeving. Edenaren willen wel veranderen maar ze willen niet veranderd worden. Laat Ede daarom een "cocreatie" zijn van inwoners en instellingen, van bedrijven en bestuur.

De vraagstukken van de toekomst kunnen niet meer op de traditionele wijze worden aangepakt. Deze tijd vraagt om een omslag in denken en doen. Laat dit onze maatschappelijke missie zijn, anders zijn de oplossingen van vandaag de problemen van morgen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken