Eric Leltz  RSS feed    

Millenniumgemeente

Zaterdag 28 november 2009

millenniumgemeente

Alweer in juni 2007 heeft de de gemeenteraad van Ede een motie van GroenLinks/PE om millenniumgemeente te worden vastgesteld. Met deze motie verbindt de gemeente zich aan de 8 millenniumdoelen: 

  1. Het uitbannen van honger en armoede
  2. Alle kinderen kunnen naar school
  3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
  4. Tegengaan van kindersterfte
  5. Tegengaan van moedersterfte
  6. Uitbannen van HIV/Aids, malaria en andere ziektes
  7. Meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu
  8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

De motie legt de nadruk op de doelstellingen 7 en 8. De millenniumdoelen zijn concrete doelen in de aanpak van de belangrijkste wereldproblemen. In 2000 hebben 189 regeringen, waaronder Nederland, zich op een VN top verbonden aan de millenniumdoelen. Doelen gericht op het uitbannen van armoede en honger en het verbeteren van het klimaat en de duurzaamheid. Deze doelen moeten in 2015 zijn behaald. Een hele opgave en hoewel er resultaten zijn behaald moet er ook nog heel veel worden gedaan om de doelen te bereiken. Ook in Ede. Maar, wereldproblemen oplossen in Ede? Ja, iedere wandeling begint met een eerste stap. Dus iedere bijdrage, hoe klein ook, telt. Het gaat om maatschappelijk verantwoord besturen, ondernemen en consumeren. Iedereen kan in zijn of haar eigen tempo iets betekenen. Voor organisaties komen dan vragen boven als: “Van welk hout maken we beschoeiingen?” , “wat voor kopieerpapier gebruiken we?”, “kunnen we wat meer bij de wereldwinkel kopen?” en “welke koffie drinken we?”. Een bewustere keuze hoeft niet veel extra te kosten. De gemeente Ede is al op veel fronten goed bezig om uitvoering te geven aan de millenniumdoelstellingen. Zo gebeurt er het nodige op het gebied van klimaatbeleid. Maar Ede verklaren als millenniumgemeente is meer dan een vlag op de activiteiten. We geven duidelijk een signaal af, en daarmee het goede voorbeeld, dat de medemens en het milieu er daadwerkelijk toe doen.

Een paar maanden terug heeft mijn fractie aangegeven dat we veel beter kenbaar moeten maken dat we millenniumgemeente zijn. Bijvoorbeeld door bij de plaatsnaamborden te vermelden dat we millenniumgemeente zijn. En zie daar. De eerste borden worden binnenkort geplaatst. 

     Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken