Eric Leltz  RSS feed    

Mijn eerste commissievergadering als voorzitter

Dinsdag 22 januari 2008

Deze avond is er een commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Sinds 1 januari ben ik voorzitter van deze commissie. In die zin was het vanavond dus “debutanten bal” voor mij. Toch was het ook weer niet allemaal echt nieuw want als plaatsvervangend voorzitter heb ik de laatste vergaderingen al voorgezeten. Het was een lastige vergadering met punten op de agenda die al heel wat hebben losgemaakt de afgelopen weken. Gevolg is veel publiek op de tribune en veel insprekers. En insprekers hebben de neiging om meer tijd te nemen dan zij krijgen toebedeeld met als gevolg dat de voorzitter vaak moet ingrijpen met de kreet “wilt u afronden”. Ook deze avond was het zover. Soms heeft dit tot gevolg dat de kern van een verhaal wordt afgeraffeld en verloren gaat. Deze avond viel dat gelukkig mee. Ook de toeschouwers moest ik toespreken omdat zij wel al te luidruchtig hun mening verkondigden. Dan kwam er ook nog onverwacht het verzoek om een presentatie te mogen geven bij een punt waar maar een half uur voor stond en in die tijd moesten ook nog alle 8 fracties hun zegje kunnen doen. Dat kan natuurlijk niet. Als dit vooraf was gevraagd had ik resoluut “nee” gezegd. Maar ter plekke zag ik dat de spreker veel moeite had gedaan om een mooie powerpoint presentatie te maken van 20 slides. Ook had hij zich er duidelijk op gekleed. Dan probeer je tot een elegante oplossing te komen. Maar 20 slides! Geoefende sprekers rekenen 3 minuten per slides. Dus tel uit je winst. Dat gaan we dus niet doen want dan zitten we vannacht nog te vergaderen. Ik probeerde tot een compromis te komen: “Geef een samenvatting van 10 minuten”. Maar dan blijkt dat het toch lastig is om af te wijken van het voorbereide verhaal. Ik moest helaas na een kwartier ingrijpen en dan duurt het nog 5 minuten voor we klaar zijn. En dan komen de fracties nog aan het woord. Dit extra half uur hebben we niet meer ingehaald. Ik zal dit in de agendacommissie aan de orde stellen. Want het is natuurlijk voor niemand prettig. Niet voor de spreker die veel energie in iets steekt en eigenlijk niet de ruimte krijgt, misschien ook niet voor de toehoorders en zeker ook niet voor mij want ik voel me overvallen. Ik zal eens achterhalen hoe zo iets nu kan gebeuren. Wie vraagt aan een ambtenaar om een presentatie te geven in een commissie en waarom wordt dit vervolgens niet gemeld bij de voorzitter? In de vergadering zelf hebben we ondermeer gesproken over de bebouwing bij Park Paasberg, de warmtepompen bij Kernhem en de spoorzone Ede-oost. Bij Park Paasberg gaf Ap Dominicus het standpunt van GroenLinks/PE dat de communicatie met de bewoners veel beter moet en dat het behoud van de bomenrij een keiharde eis is, goed weer. Bij de warmtepompen hebben we gezegd dat de keuze hiervoor gebaseerd is op een rapport van 4 jaar terug maar dat de techniek niet heeft stilgestaan. De keuze van vandaag is een keuze voor jaren. Dan past het om zorgvuldig te zijn en nog eens goed te kijken naar de huidige stand van de techniek en dus naar de huidige mogelijkheden. De wethouder ging, weliswaar niet van harte, akkoord om hier nog een keer naar te kijken. Als voorzitter heb ik aangegeven dat ik dit ondersteun maar dat er wel haast is geboden omdat we zo snel mogelijk aan de slag willen met de bouw in Kernhem. Na afloop van de reguliere vergadering kon ik meteen ook nog een besloten vergadering openen. Daar waren we ook nog een kwartier mee bezig.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken