Eric Leltz  RSS feed    

Meten met twee maten

Zondag 18 juli 2010

eric leltz

Eind juni stond zowel in Edestad als in de Gelderlander te lezen waar de locatie van de eventueel aan te leggen golfbaan gepland staat. Dat is vreemd want de locatie is alleen in een besloten vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de orde geweest en valt daarmee onder het kopje “vertrouwelijke informatie”. Uit het stuk in de Gelderlander blijkt waar het lek zit: de afdeling Communicatie van de gemeente Ede. Met het naar buiten brengen van de locatie wordt door deze afdeling de vertrouwelijkheid geschonden.

Nu zou ik hier in dit geval ook weer niet zo zwaar aan tillen ware het niet dat B&W nog niet eens zo lang geleden heel moeilijk deed toen inmiddels oud raadslid Marcel van Dalen uit de school klapte. Dan past het in het kader van zelfreflectie om hier nu ook zorgvuldig mee om te gaan. Om die reden heb ik op 29 juni aan B&W de volgende vragen gesteld:

 

1.       Hoe kan de locatie bekend zijn geraakt bij de media?

2.       Rust er nog vertrouwelijkheid op dit onderwerp bij de commissieleden?

3.       Zo ja, wanneer wordt deze vertrouwelijkheid opgeheven?

 

In de beantwoording van de vragen wordt aangegeven dat er een procedurefout is gemaakt en dat de afdeling Communicatie desgevraagd aan de pers heeft meegedeeld welke locatie in beeld is voor de golfbaan. Daarmee is de geheimhouding volgens de beantwoording “de facto” opgeheven. Dat kan B&W dan wel vinden maar heel formeel is dit geen geldige reden en in het geval van Marcel van Dalen is dit ook niet als reden aangevoerd. Toen hij in een commissie vergadering naar buiten kwam met vertrouwelijke informatie "omdat het toch al op de website heeft gestaan" keek B&W duidelijk door een andere bril. De informatie bleef vertrouwelijk en de uitspraken van van Dalen werden aangegrepen om een onderzoek te starten naar zijn gedrag. Dat dit onderzoek uiteindelijk een averechts effect had en hier uitkwam dat voor een raadslid vrij uitspreken in een raadsvergadering of commissievergadering boven geheimhouding gaat, doet er dan niet toe.

Bovendien, wat voor een raadslid geldt, hoeft nog niet voor de afdeling Communicatie te gelden. Deze afdeling is niet het gremium om informatie openbaar te maken zolang deze informatie vertrouwelijk is verstrekt aan de Raad. Eerst zal de vertrouwelijkheid moeten worden opgeheven. En dat kan alleen in een vergadering van de Raad. Hier is het laatste woord dus nog niet over gesproken.

  

ReactiesRob Alberts
Om financiele en/of persoonlijke redenen kan ik voor een geheimhouding zijn.
Toch is Openbaarheid en Toegankelijkheid van de politiek een eerste vereiste voor democratie.
Ik begrijp dat in Ede het gerommel in achterkamertjes nog veelvuldig voorkomt.
Vriendelijke groet uit Amsterdam-ZuidOost.


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken