Eric Leltz  RSS feed    

Met de neuzen naar elkaar

Zaterdag 26 september 2009

eric leltz

Het onderzoek “eigenheid of eigenzinnigheid” naar radicalisering in de wijk Veldhuizen en aansluitend in het buitengebied heeft voor heel wat commotie gezorgd. Zoals te verwachten was inhoudelijk maar helaas ook rond de communicatie. Dit is het college van B&W aan te rekenen. Ik laat dit hier rusten want ik heb er al aandacht aan besteed in een eerdere blog en er zijn door mijn fractie ook al raadsvragen over gesteld. Nu gaat het gelukkig om de inhoud.

De conclusie uit het rapport dat er problemen liggen op het gebied van het gedrag van groepen jongeren in Ede stad en het buitengebied is niet nieuw en dus herkenbaar. Maar waar bij het bekijken van de Marokkaanse groep oog was voor diversiteit binnen de groep en het stellen van de vraag of wangedrag eigenlijk gelieerd is aan orthodoxe of fundamentalistische religie, is er bij de orthodox protestantse jeugd, die toch ook diversiteit kent, beduidend minder onderscheidend rondgekeken. Het lijken dan ook twee aparte onderzoeken waarvan de resultaten niet zomaar vergeleken kunnen worden. Het vergelijken is ook hachelijk omdat de onderzochte populatie in beide onderzoeken sterk verschilt. Wat overblijft is een beeld van enkele hotspots. Ook worden maar twee groepen onder de loep genomen die dan al snel tegen elkaar worden afgezet. Maar er zijn ook andere groepen te onderscheiden in de gemeente die nu buiten beeld blijven omdat ze geen onderwerp van studie waren. Ook deze groepen hebben niet veel met elkaar te maken of zoals de onderzoekers concluderen “staan met de ruggen tegenover elkaar”. De uitkomst is dan wel helder, de weg die hier toe heeft geleid is dit allerminst. Dat roept nog veel vragen op. Vragen die door de onderzoekers ook niet allemaal worden beantwoord.

De aanbevelingen in het rapport zijn wel discutabel. Om nu maar het “wij/zij denken” te accepteren is niet vruchtbaar. Zeker voor een gemeente waar de groepen elkaar gewoon tegen komen. Bijvoorbeeld op scholen, op sportvelden, in uitgaanscentra en in winkelcentra. Natuurlijk moet er oog zijn voor diversiteit, maar dat is wat anders dan met de rug naar elkaar toe staan. Sta dan liever “met de neuzen naar elkaar” en accepteer binnen die context dat er ook andere visies bestaan. Het terugtrekken in eigen groep draagt ook niet bij in het begrijpen van de ander en is daarmee een bron van secularisering of vervolgens radicalisering. Daarom kan en mag een gemeente zich niet neerleggen bij het “wij/zij denken” en moet zij wel werken aan integratie. Stimuleer en faciliteer dit. De vraag is dan hoe? Er leven ideeën genoeg dat werd me weer duidelijk toen ik onlangs in de stuurgroep “samen voor Ede” over het rapport sprak. Dit moeten we met ons allen samen oppakken waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeente en voor de (informele) leiders uit de diverse groeperingen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken